£70.66 – £86.83

Cwrs Cerfio Llwyau| Spoon Carving Course

Actions and Detail Panel

From £70.66

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

St Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

No Refunds

Event description
Cwrs Cerfio Llwyau yn Sain Ffagan - Spoon Carving workshop at St Fagans National Museum of History

About this event

Scroll down for English

Ymunwch â Vic Phillips o SingleMaltTeapot i ddysgu am yr offer a’r technegau sy’n hanfodol wrth gerfio llwy. Ar ddiwedd y gweithdy bydd y sgiliau gennych i ddefnyddio cyllyll ar gyfer amrywiaeth o brojectau cerfio, a byddwch wedi creu llwy o bren leim.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn trafod:

  • Defnyddio offer torri pren yn ddiogel.
  • Sut i gerfio pren gyda chyllyll.
  • Rhoi gorffeniad hardd i’ch llwy.
  • Chwilio am ddeunyddiau newydd a’r gwahaniaeth rhwng gwahanol fathau o bren.
  • Yr offer sydd eu hangen i gerfio a sut i ofalu amdanynt.

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs *(heblaw am Bopty Derwen)

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio. Bydd y tîm tocynnau yn cysylltu â chi gyda manylion drwy'r e-bost a ddarparwyd wrth archebu.

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan).

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

_________________________________________________

Join Vic Phillips of SingleMaltTeapot as he takes you through the essential tools and techniques needed to carve your first spoon. You’ll head away with the skills to use Sloyd and Crook woodcraft knives for a variety of wood carving projects as well as a wonderful lime wood kitchen spoon.

During the workshop we’ll cover:

  • Safely using woodcraft cutting techniques.
  • How to approach carving wood using Sloyd and Crook knives.
  • Applying a beautiful, long lasting finish to your spoon.
  • Sourcing new materials and how different woods behave when carved.
  • The tools to keep carving at home and how best to care for them

You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. We can offer a 10% discount to course participants in our catering outlets* on production of Eventbrite ticket. *(excludes Derwen Bakehouse)

The price of this course includes parking. The ticketing team will contact you with details via the email supplied by you at time of booking.

Use postcode CF5 6XB for satnav

All tickets for this event must be purchased in advance.

Language: This course will be held in the first language of the facilitator - which is English.

Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Concession eligibility: Students with NUS or those in receipt of benefits. Over 60’s, Under 18’s* (16-18 year olds must be accompanied by a participating adult)

Share with friends

Date and time

Location

St. Fagans National Museum of History

St Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund policy

No Refunds

{ _('Organizer Image')}

Organiser St Fagans National Museum of History

Organiser of Cwrs Cerfio Llwyau| Spoon Carving Course

Save This Event

Event Saved