£40 – £50

Multiple Dates

Cwrs Cerfio Llwyau | Spooncarving Course

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Ymunwch â Vic Phillips o SingleMaltTeapot i ddysgu am yr offer a’r technegau sy’n hanfodol wrth gerfio llwy. Ar ddiwedd y gweithdy bydd y sgiliau gennych i ddefnyddio cyllyll ar gyfer amrywiaeth o brojectau cerfio, a byddwch wedi creu llwy o bren leim.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn trafod: - Defnyddio offer torri pren yn ddiogel - Sut i gerfio pren gyda chyllyll - Rhoi gorffeniad hardd i’ch llwy - Chwilio am ddeunyddiau newydd a’r gwahaniaeth rhwng gwahanol fathau o bren.

Yr offer sydd eu hangen i gerfio a sut i ofalu amdanyntMae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu ymweld ag un o’n caffis. Casglwch eich tocyn parcio a map o 10am ymlaen yn y brif fynedfa. Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso o 10am ymlaen.Amseroedd cychwyn 10.15am neu 1.30pm Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl.

Addas i oed:18+

Join Vic Phillips of SingleMaltTeapot as he takes you through the essential tools and techniques needed to carve your first spoon. You’ll head away with the skills to use Sloyd and Crook woodcraft knives for a variety of wood carving projects as well as a wonderful lime wood kitchen spoon.

During the workshop we’ll cover: - Safely using woodcraft cutting techniques - How to approach carving wood using Sloyd and Crook knives - Applying a beautiful, long lasting finish to your spoon - Sourcing new materials and how different woods behave when carved - The tools to keep carving at home and how best to care for them The price of this course includes parking, all materials and light refreshments. You’re welcome to bring a packed lunch or visit our one of our cafes. Collect your parking pass from 10am onwards at our main visitor entrance. Your course will start at 10.15am or 1.30pm.

Use postcode CF5 6XB for satnav

All tickets for this event must be purchased in advance.

Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Concession eligibility: Unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people.

Share with friends

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved