£55 – £65

Cwrs: Cyflwyniad i Frodio Llaw | Course: Intro to Hand Embroidery

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Wool Museum

Dre-Fach Felindre

Felindre

SA44 5UP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Brodio llaw yw'r dull mwyaf difyr a deniadol o bersonoli eich tecstilau. Dan lygad barcud Tasha Middleton o Sew Swansea, byddwch chi'n dysgu'r sgiliau i roi eich stamp eich hun ar eich steil. Hardd a hyfryd, blodeuog a beiddgar, neu gwych a gwallgo – byddwch chi'n barod am ddydd San Ffolant!

Yn y bore byddwch chi'n dysgu paratoi cylch brodio cyn cwblhau hyd at 10 pwyth gwahanol i greu sampler. Bydd cyfle hefyd i ddwyn ysbrydoliaeth o decstilau brodwaith casgliadau'r Amgueddfa. Yn y prynhawn byddwch chi'n mynd ati i frodio eich gwaith ei hun.

Cwrs hamddenol, llawn hwyl sy'n addas i ddechreuwyr a phobl â phrofiad blaenorol o decstilau a gwnïo. Pris tocyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol ar y diwrnod.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle.
Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Addas i oedran: 18+

Hygyrchedd: Mae ein gofod addysg yn gwbl hygyrch. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiadau: Pobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Hand embroidery is the hottest way to personalise and customise textiles. Under the guidance of Tasha Middleton from Sew Swansea, you’ll gain the skills to stitch your own unique style statement. Sweet and simple, fresh and fruity, or loud and proud – you’ll be totally Valentine’s ready!

In the morning you’ll learn to prepare an embroidery hoop for working, then complete up to 10 different stitches to produce a sampler. There’ll also be a chance to get inspired by embroidered textiles from our Museum collections. Then in the afternoon you’ll create your own embroidered pieces.

This fun, relaxed course is suitable for complete beginners as well as those with some experience of textile craft. The price of your ticket includes all materials and equipment required for the day.

Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities.
All tickets for this event must be purchased in advance.

Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Age Suitability: 18+

Accessibility: Our learning spaces are fully accessible. Please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Concession eligibility: Unwaged, over 60, anyone in full-time education with NUS card, disabled.

Use postcode SA44 5UP for satnav.

Share with friends

Date and Time

Location

National Wool Museum

Dre-Fach Felindre

Felindre

SA44 5UP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved