£55 – £65

Cwrs: Cyflwyno Enamlo | Course: Introduction to Enamelling

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Cyflwyniad modern a chwareus yw’r gweithdy hwn i grefft draddodiadol enamlo. Yr artist lleol Sophie Buckingham fydd yn eich helpu i ddysgu technegau marcio, stensil, sgraffito ac addurniadau eraill. Bydd cyfle hefyd i arbrofi â phatrwm a lliw a thanio enamel gwydrog ar gopr yn yr odyn.


Diwrnod hamddenol, hwyliog sy’n addas i ddechreuwyr llwyr, gydag unrhyw offer a deunyddiau wedi’u darparu.

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso o 10am ymlaen. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yn yr adeilad ysbrydoledig, Gweithdy, sef gweithdy crefft ac oriel newydd sbon yr Amgueddfa sy’n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw.

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau: digyflog, dros 60 oed, mewn addysg llawn amser a gyda cherdyn myfyriwr, anabl.

Hygyrchedd: Mae Stiwdio Gweithdy 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion mynediad.

Addasrwydd Oed 18+


------------------------------------------------------------------------


This workshop is an introduction to the traditional craft of enamelling – but with a playful, contemporary edge. Local artist Sophie Buckingham will help you explore mark making techniques using stencils, scraffito and embellishments. You will experiment with pattern and colour through the medium of kiln fired vitreous enamel on copper.


This fun, relaxed day is suitable for the complete beginner - all equipment and materials will be supplied.

The price of this course includes parking, all materials and light refreshments. You’re welcome to bring a packed lunch or visit our one of our cafes. Collect your parking pass 10am onwards at our main visitor entrance. Your course will start at 10.30am in in the inspirational setting of Gweithdy, the Museum’s brand new workshop and gallery celebrating the skills of makers past and present.

Use postcode CF5 6XB for satnav

All tickets for this event must be purchased in advance.

Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Concession eligibility: unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people.

Accessibility: The Gweithdy Studio is a 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Suitability Age 18+

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved