Sold Out

Cwrs Cyngor ar Ddyled Tanwydd yn y Gymuned / Fuel Debt Advice in the Commun...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ystafell Llyfni, Pencadlys Cyngor Gwynedd

Friends Who Are Going
Event description

Description

Cyflwyniad ar gyfer gweithwyr rheng flaen sydd yn gweithio gyda unigolion mewn dyled tanwydd, bydd yn codi ymwybyddiaeth ac yn rhoi dealltwriaeth o ffyrdd i gefnogi unigolion sydd yn dioddef o dlodi tanwydd.

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at weithwyr rheng flaen sydd yn cefnogi aelwydydd incwm isel ac bregus sydd naill ai mewn tlodi tanwydd neu mewn perygl o fod.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal gan Gweithredu Ynni Cenedlaethol (NEA) Cymru

Mae'n ofynnol i bob cynrychiolydd lenwi holiadur cyn y cwrs, cyn yr hyfforddiant, ac mae'n cytuno hefyd i ddarparu astudiaeth achos o fewn 4 wythnos i fynychu'r cwrs i ddangos sut maen nhw'n defnyddio'r hyfforddiant i gefnogi cleientiaid.


Introduction for advice workers involved with clients who are in fuel debt. It raises awareness and aims to give delegates a clearer understanding of the pathways involved in resolving fuel debt.

This training is aimed at frontline workers who are in a position to support low-income and vulnerable households either in or at risk of fuel poverty.

The training will be undertaken by National Energy Action (NEA) Cymru

Each delegate is required to complete a pre-course questionnaire, prior to the training, and also agrees to provide a case study within 4 weeks of attending the course to show how they are using the training to support clients.

Share with friends

Date and Time

Location

Ystafell Llyfni, Pencadlys Cyngor Gwynedd

Save This Event

Event Saved