£45 – £55

Cwrs: Darlunio Botanegol | Course: Botanical Illustration

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at Ddarlunio Botanegol. Dan arweiniad yr artist Debbie Devauden, byddwch yn dysgu'r technegau sydd eu hangen i greu paentiad dyfrlliw.


Cewch eich ysbrydoli gan ddetholiad arbennig o gasgliad yr Amgueddfa o dros 7,000 o brintiau a darluniau botanegol, nifer ohonynt yn dyddio'n ôl i'r 18fed ganrif. Mae pob math o straeon diddorol tu ôl i'r delweddau hyn. Bydd Dr Heather Pardoe, un o guraduron yr Amgueddfa, wrth law i ddweud mwy.

Mae hwn yn gwrs addas i ddechreuwyr a darlunwyr ychydig yn fwy profiadol, ac mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol. Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle.

Rhaid prynu tocyn ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.


Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Gostyngiadau: pobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Addasrwydd: 18+


-------------------------------------------------------------

This one day course is a chance to try your hand at the art of Botanical Illustration. Working under the guidance of artist Debbie Devauden, you’ll learn the techniques required to create your own watercolour picture.


There’ll also be a chance to get inspired by a handpicked selection from the Museum’s collection of over 7,000 botanical prints and drawings many dating back to the eighteenth century. The stories behind these images are rich and intriguing in their own right. Museum Curator Dr Heather Pardoe will be on hand to tell you more.

The workshop is suitable for complete beginners as well as those with some experience - the price includes all materials and equipment required for the day. Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities.

All tickets for this event must be purchased in advance.


Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Concession eligibility: Unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people.

Suitability: 18+

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved