Sales Ended

Cwrs Ffotograffiaeth Gardd | Garden Photography Course

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Mae Jason Ingram, sy'n byw ym Mryste, yn ffotograffydd o fri. Mae'n teithio'n gyson i dynnu lluniau gerddi, planhigion, bwyd a phobl ar gyfer cylchgronau, llyfrau a hysbysebion. Enillodd wobr Ffotograffydd Nodwedd y Flwyddyn 2016 gan y Garden Media Guild – ewch ar ei wefan i gael golwg ar ei restr cleientiaid ac enghreifftiau o'i waith godidog.

Bydd y cwrs undydd ymarferol hwn yn eich helpu i wella'ch sgiliau ffotograffiaeth gardd, a hynny yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru – lleoliad i'ch ysbrydoli. Mae Sain Ffagan – 4 milltir yn unig o ganol Caerdydd – yn un o brif amgueddfeydd awyr-agored Ewrop, ac yn lleoliad gwych ar gyfer unrhyw ffotograffydd. Mae'r Amgueddfa wedi'i lleoli yn nhiroedd ysblennydd Castell Sain Ffagan, plasty o'r 16eg ganrif. Ers 1948, mae dros 50 o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau wedi'u hail-adeiladu yma, gan gynnwys tai, fferm, ysgol, capel a sefydliad gweithwyr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad o ffotograffiaeth – bydd angen i chi ddod â chamera SLR, batris, cerdyn cof a stand trithroed os oes gennych un. Bydd cyfle i dynnu lluniau ar leoliad o gwmpas yr Amgueddfa a thrafod eich gwaith mewn grŵp bychan, cyfeillgar.

Byddwn yn treulio tipyn o amser y tu allan, felly cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – gallwch gwrdd â'r tiwtor wrth y Brif Fynedfa i dderbyn eich tocyn.

Defnyddiwch y cod post CF5 6XB ar gyfer llywio â lloeren.

Rhaid archebu o flaen llaw.

Iaith - Saesneg. Cyfieithu ar y pryd ar gael am ddim – ychwanegwch yr opsiwn hwn at eich archeb wrth dalu. Nodwch bod yn rhaid archebu cyfieithu ar y pryd oleiaf un wythnos cyn y digwyddiad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This practical day course will help you improve your garden photography skills in the inspirational setting of St Fagans National Museum of History. Only 4 miles from the centre of Cardiff, St Fagans is one of Europe’s leading open air museums and a dream location for any photographer. The museum stands in the grounds of the magnificent St Fagans Castle and gardens, a late 16th-century manor house. Since 1948 over fifty original buildings from different historical periods have been re-erected in the 100-acre parkland, among them houses, a farm, a school, a chapel and a splendid Workmen's Institute.

The course is aimed at those with some experience in photography – you will need to bring your own SLR camera, batteries, memory card and a tripod if you have one. There’ll be a chance to shoot on location around the museum and critique your work in a small friendly group setting.

A good part of the day will be spent outdoors so please wear suitable clothes and footwear.

Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass.

Use CF5 6XB for satnav

All tickets for this event must be purchased in advance

Language: English Free Welsh language facilitation available - please add this option to your ticket at the checkout. Please note that bookings including language facilitation must be made at least one working week prior to the date of the event.

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved