£40 – £50

Cwrs Hanner Dydd: Cerfio Llwyau | Half Day Course: Spooncarving

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Ymunwch â Vic Phillips o SingleMaltTeapot i ddysgu am yr offer a’r technegau sy’n hanfodol wrth gerfio llwy. Ar ddiwedd y gweithdy bydd y sgiliau gennych i ddefnyddio cyllyll ar gyfer amrywiaeth o brojectau cerfio, a byddwch wedi creu llwy o bren leim.


Yn ystod y gweithdy byddwn yn trafod:

- Defnyddio offer torri pren yn ddiogel

- Sut i gerfio pren gyda chyllyll

- Rhoi gorffeniad hardd i’ch llwy

- Chwilio am ddeunyddiau newydd a’r gwahaniaeth rhwng gwahanol fathau o bren


Yr offer sydd eu hangen i gerfio a sut i ofalu amdanyntMae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu ymweld ag un o’n caffis. Casglwch eich tocyn parcio a map o 10am ymlaen yn y brif fynedfa. Bydd eich cwrs yn dechrau am 10.15am neu 1:30pm yn adeilad newydd sbon Gweithdy - lle llawn ysbrydoliaeth sy'n dathlu sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw

Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso o 10am ymlaen. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yn yr adeilad ysbrydoledig, Gweithdy, sef gweithdy crefft ac oriel newydd sbon yr Amgueddfa sy’n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw.

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau: digyflog, dros 60 oed, mewn addysg llawn amser a gyda cherdyn myfyriwr, anabl.

Hygyrchedd: Mae Stiwdio Gweithdy 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion mynediad.

Addasrwydd Oed 18+


----------------------------------------------------------------


Join Vic Phillips of SingleMaltTeapot as he takes you through the essential tools and techniques needed to carve your first spoon. You’ll head away with the skills to use Sloyd and Crook woodcraft knives for a variety of wood carving projects as well as a wonderful lime wood kitchen spoon.


During the workshop we’ll cover:

- Safely using woodcraft cutting techniques

- How to approach carving wood using Sloyd and Crook knives

- Applying a beautiful, long lasting finish to your spoon

- Sourcing new materials and how different woods behave when carved

- The tools to keep carving at home and how best to care for them


The price of this course includes parking, all materials and light refreshments. You’re welcome to bring a packed lunch or visit our one of our cafes. Collect your parking pass 10am onwards at our main visitor entrance. Your course will start at 10.15am or 1:30pm in in the inspirational setting of Gweithdy, the Museum’s brand new workshop and gallery celebrating the skills of makers past and present.

Use postcode CF5 6XB for satnav

All tickets for this event must be purchased in advance.

Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Concession eligibility: unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people.

Accessibility: The Gweithdy Studio is a 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Suitability Age 18+


Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved