Cwrs HYDER Edau HYDER Course

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Cana

Park Mount

Llangefni

LL77 7EY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

DARGANFYDDWCH EICH HYDER CERDDOROL!
Ydach chi’n poeni am y syniad o addysgu cerdd yn eich ysgol? PEIDIWCH! Mae ein cwrs HYDER wedi’i deilwra i’ch cefnogi, ysgogi a’ch ysbrydoli.Rydym yn cynnig:
  • hyfforddiant ymarferol a chynhwysol gan addysgwyr ac ymarferwyr cerddorol blaenllaw
  • syniadau cyraeddadwy, clir ac ysbrydoledig i’w defnyddio yn y dosbarth
  • cyfle i adnabod beth sydd o’ch cwmpas yn y gymuned gerddorol all eich helpu yn yr ysgol.
Mae’r cwrs yn cynnwys 3 sesiwn. Mae’n hanfodol mynychu’r 3 sesiwn ar y dyddiadau a’r amseroedd canlynol:
9fed o Hydref 9:00 - 15:30
18fed o Dachwedd 9:00 - 12.30
20fed o Ionawr 9:00 - 12.30
Gall ysgolion anfon hyd at ddau aelod o staff. Yn ddelfrydol, dylai un ohonynt fod yn Gyd-lynydd Cerddoriaeth yn yr ysgol.

Cyflwynir yn ddwyieithog


FIND YOUR MUSICAL CONFIDENCE!
Daunted by the idea of delivering music in your school? DON’T BE! Our encouraging, motivational HYDER course is tailored to help and inspire you.We’re offering:
  • hands-on, inclusive training by leading music educators and practitioners
  • achievable, clear and inspiring ideas to be used in real classroom situations.
  • an opportunity to recognise what is available to you in your musical community.
The course includes 3 sessions. It is essential that delegates attend all three sessions on the follow dates and times:
9th October 9:00-15:30
18th November 9:00-12:30
20th January 9:00-12:30

Schools can send up to two members of staff on the course. Ideally one delegate should be the school’s Music Coordinator.

Bilingual delivery

Date and Time

Location

Ty Cana

Park Mount

Llangefni

LL77 7EY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved