Cwrs Hyfforddi Cardiau Trawsgwricwlaidd CA2 CAERDYDD

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Insole Court

Fairwater Road

Cardiff

CF5 2LN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cwrs i gyflwyno pecyn newydd o unedau gwaith trawsgwricwlaidd ar gyfer dysgwyr CA2, 'Cardiau Sbardun'.

About this Event

Cwrs hanner diwrnod i gyflwyno 'Cardiau Sbardun', pecyn newydd o unedau gwaith trawsgwricwlaidd ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 2.

Dyma becyn arloesol sydd wedi'u cynllunio'n thematig i ddatblygu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol o fewn chwe Maes Dysgu a Phrofiad newydd Cwricwlwm i Gymru.

Bydd y cwrs yn cael ei arwain gan Siwan Tecwyn Jones, Ymgynghorwr Addysgol sy'n arbenigo mewn datblygu tasgau cyfoethog trawsgwricwlaidd.

Arweiniad cyfrwng Cymraeg ar:

  • Gynllunio trawsgwricwlaidd sy'n ateb gofynion newydd Cwricwlwm i Gymru
  • Mewngorffori Y Pedwar Diben ac Egwyddorion Addysgeg
  • Datblygu a chymhwyso sgiliau dysgwyr ar draws y chwe Maes Dysgu a Phrofiad
  • Ysgogi a sbarduno dysgwyr drwy weithgareddau trawsgwricwlaidd
  • Syniadau pellach i ddatblygu i'ch sefyllfa bersonol yn yr ysgol

Pris yn cynnwys:

  • Hyfforddiant hanner diwrnod
  • Cyfle i brynu'r pecyn cyfan am bris gostyngol
  • Adnoddau Ychwanegol
  • Taleb 25% oddi ar wefan Atebol

Canmoliaeth i'r cwrs:

"Wedi bod yn gymorth a hwb wrth i ni feddwl am y newidiadau sydd i ddod"

"Diolch am fod yn frwdfrydig a rhoi hwb i ni fynd amdani gyda'r Cwricwlwm newydd."

"Man cychwyn clir ar sut i fynd ati i gychwyn y broses gynllunio."

*Mae croeso hefyd i chi archebu lle drwy ffonio (01970 832172) neu anfon e-bost (ffion@atebol.com).

Date and Time

Location

Insole Court

Fairwater Road

Cardiff

CF5 2LN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved