£55 – £65

Cwrs: Lliwio Indigo | Course: Dyeing - Intro to Indigo

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Scroll down for English

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at liwio indigo yn adeilad newydd Gweithdy - lle llawn ysbrydoliaeth sy'n dathlu sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw. Gyda chymorth yr artist tecstilau lleol, Cat Lewis, byddwch chi'n dysgu technegau sylfaenol lliwio indigo naturiol a chreu patrymau.

Mae pris y cwrs yn cynnwys yr holl ddeunyddiau ond mae croeso i chi ddod â ffabrig eich hun hefyd - does dim math beth â gormod!Beth am liwio hances, crys t, casyn gobennydd, gwisg haf, trowsus lliain, sgarff, bag siopa neu liain bwrdd?Does dim rhaid i'r eitemau fod yn wyn. Gall eitem lliw neu gyda phrint gael ei gweddnewid mewn ffordd hynod ddiddorol. Mae hoff eitemau, neu rai wedi cael peth defnydd hefyd yn ddewis da. Edrychwch ar y label i wneud yn siŵr eu bod yn ffibrau naturiol - cotwm, bambŵ, hemp, gwlân, lliain, fiscos neu sidan.

Darperir ffedogau, ond bydd diferion indigo ym mhobman felly gwisgwch ddillad addas.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae Gweithdy 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)-------------------------------------------------------------------


This one day course is a chance to try your hand at indigo dyeing in the inspirational setting of Gweithdy, the Museum’s new workshop and gallery celebrating the skills of makers past and present. Under the guidance of local textile artist Cat Lewis, you’ll learn the basic techniques of natural indigo dyeing and pattern making.

The price of the course includes all materials required – but you are welcome to bring your own fabrics too, as you can never have too much! Ideas include napkins, a t shirt, pillow case, a summer dress, linen trousers, scarves, a shopping bag or a table runner.The items don’t have to be white, in fact, some of the most interesting transformations happen on items originally with a print or other colour. Loved, gently used or stained items are also a great choice. Check the labels of the items to make sure they are made from natural fibres such as cotton, bamboo, hemp, wool, linen, viscose or silk.

Aprons will be provided but you need to wear clothing that you do not mind getting a drip or two of dye on!

Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – collect your parking pass from the reception desk on arrival.

Use postcode CF5 6XB for satnav.

All tickets for this event must be purchased in advance.

Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Accessibility: The Gweithdy Studio is a 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Concession eligibility: Students with NUS or those in receipt of benefits. Over 60’s, Under 18’s* (16-18 year olds must be accompanied by a participating adult)

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved