Sales Ended

Cwrs Plygu Gwrych | Hedgelaying Course

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Mae plygu gwrych er mwyn creu ffens fyw yn grefft sy’n ganrifoedd oed. Cadw anifeiliaid yn y cae oedd y bwriad gwreiddiol, ond mae gwrych wedi’i blygu’n dda hefyd yn hardd iawn ac yn hafan i fywyd gwyllt.

Ar y cwrs undydd ymarferol hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer llaw syml ac yn meistroli’r technegau sylfaenol. O glirio’r tir a pharatoi’r deunyddiau, i blethu, gosod pyst a gorffen-byddwch yn gweithio fel rhan o grŵp bychan i osod rhan o wrych yma yn yr Amgueddfa.

Gweithgaredd gaeafol yw hwn - rhaid i chi fod yn barod am y baw a’r llaca! Cofiwch wisgo dillad ymarferol a dod â phâr o fenig garddio gyda chi os gallwch chi. Byddwn yn darparu’r holl offer a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio neu ymweld ag un o’n caffis. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio - gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.

Tocynnau: £100

Gostyniad: £75

Addas i 18+

**********************************************************************************************************************

The art of hedge-laying is a centuries-old skill for creating living fences. Traditionally intended for keeping your livestock in the fields – a well laid hedge is also a thing of great beauty and a haven for wildlife.

On this hands-on one day course you’ll learn to use simple hand tools and master the basic techniques. From clearing the ground and preparing the materials, to pleaching, staking and finishing – you’ll work as part of a small group to lay a section of hedge here at the Museum.

This is a winter sport so you need to be prepared to get wet and muddy! Remember to wear practical outdoor clothes and bring a pair of thornproof gloves if you have them. All tools will be supplied. Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass.

Tickets: £100

Concession: £75

Suitable for 18+

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved