£55 – £65

Cwrs: Trwsio Trwsiadus | Course: Visible Mending

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at dechnegau trwsio traddodiadol ffabrig gwlân a gwehyddu. Rhowch fywyd newydd i'r wardrob a rhoi pwyth o gariad i rai o'ch hoff ddillad. Dan lygad y darlithydd, ymchwilydd a chrefftwraig Angela Maddock, byddwch chi'n dysgu'r sgiliau i roi eich stamp eich hun ar eich steil.

Bydd y diwrnod yn edrych ar dechnegau trwsio gwehyddu a Swiss, yn ogystal â phwythau addurniadol i drwsio tecstilau. Bydd cyfle hefyd i ddwyn ysbrydoliaeth o decstilau yng nghasgliadau’r Amgueddfa sydd wedi'u trwsio. Cwrs hamddenol, llawn hwyl sy'n addas i ddechreuwyr a phobl â phrofiad blaenorol o decstilau a gwnïo.
Pris tocyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol ar y diwrnod, ond dewch â hen ddilledyn gwlân neu wedi'i wehyddu gyda chi i roi cynnig ar drwsio twll neu ôl treulio.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.
Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Addas i oedran: 18+

Hygyrchedd: Mae ein gofodau addysg i gyd yn hygyrch ond mae rhai lleoliadau tua 5/10 munud o'r Prif Adeilad. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiadau: Pobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


This one day course is a chance to try your hand at traditional techniques to mend both knitted and woven fabrics. Breathe new life into your wardrobe as you stitch some love into your worn out favourites. Under the guidance of lecturer, researcher and maker Angela Maddock you’ll gain the skills to make your own unique slow fashion statement.

The day will cover woven and swiss darning, as well as decorative stitching techniques for textile repairs. There’ll also be a chance to get inspired by mended textiles from our Museum collections. This fun, relaxed course is suitable for complete beginners as well as those with some experience of textile craft.

The price of your ticket includes all materials and equipment required for the day but please bring along something knitted or woven that is holed, worn or threadbare for repair.

Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – collect your parking pass from the reception desk on arrival.
All tickets for this event must be purchased in advance.

Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Age Suitability: 18+

Accessibility: Our learning spaces are fully accessible but some locations are a 5/10 minute walk from the Main Building. Please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Concession eligibility: Unwaged, over 60, anyone in full-time education with NUS card, disabled.

Use postcode CF5 6XB for satnav.

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved