Free

CYCAD Dathliad Graddio, COAH Graduation Celebration 23/07/2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llyfrgell y Bae | Bay Library

Prifysgol Abertawe Campws y Bae | Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Abertawe | Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Digwyddiad Dathlu Graddio CYCAD | COAH Graduate Celebration Event 23/07/2019

Mae Pennaeth y Coleg, yr Athro John Spurr, yn estyn gwahoddiad cynnes i chi ac i'ch gwesteion ddathlu'ch graddio mewn derbyniad i'w gynnal ar ol y seremoni raddio.

Cynhelir y dathliad ar Gampws y Bae yn y Llyfrgell. Mae mynediad am ddim, ond rhaid cael tocyn.

Bydd uchafswm o 5 tocyn ar gael i bob darpar-raddedig. Cofiwch gynnwys eich hun yn y nifer o docynnau y gofynnir amdanynt (e.e. 1 tocyn ar gyfer y darpar-raddedig a 4 tocyn gwestai).

Bydd tocynnau ychwanegol yn cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i'r felin o restr aros. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr aros am docynnau ychwanegol, cysylltwch â thîm digwyddiadau Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau: COAHFinanceAndFacilities@swansea.ac.uk


The Head of College, Professor John Spurr warmly invites you and your guests to celebrate your graduation at a reception following the graduation ceremony.

The celebration will take place on the Bay Campus in the Library. Admission is free but by ticket only.

A maximum of 5 tickets will be available to each graduate. Please include yourself in the number of tickets requested (e.g. 1 ticket for graduate plus 4 guests).

Additional tickets will be allocated on a first come first served basis from a waiting list. If you have any queries or would like to be added to the waiting list for additional tickets, please contact the COAH Events team COAHFinanceAndFacilities@swansea.ac.ukThe College has a range of merchandise, which will be available to purchase on the day, or you can order online via:

https://uk.campusclothing.com/Swansea

Mae gan y Coleg ystod o nwyddau ar werth ar y diwrnod, neu gallwch archebu ar-lein drwy:

https://uk.campusclothing.com/Swansea

For information regarding the Degree Congregations and to find out about transport arrangements for you on the day, please visit:

http://www.swansea.ac.uk/graduation/

Am ragor o wybodaeth am y Cynulliadau Graddion ac am drefniadau cludiant ar y diwrnod ewch i

https://www.swansea.ac.uk/cy/astudio/graddio/


For queries relating to the Graduation Ceremony, please contact the Graduation Office:

ceremonies@swansea.ac.uk

Os oes gyda chi unrhyw gwestiwn ynghylch y Sermoni Raddio, cysylltwch a’r Swyddfa Graddio

ceremonies@abertawe.ac.uk

For queries relating to the College Celebration please contact the COAH Events team on COAHFinanceAndFacilities@swansea.ac.uk

Os oes unrhyw gwestiwn ynghylch Dathliad y Coleg, cysylltwch a’r tîm Digwyddiadau CYCAD ar COAHFinanceAndFacilities@swansea.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Llyfrgell y Bae | Bay Library

Prifysgol Abertawe Campws y Bae | Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Abertawe | Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved