Free

Cyfarfod Carwyn/ Carwyn Connect

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Barry

Memo Arts Centre

Gladstone Rd

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn y Barri ar 3 Ebrill2017. Hoffai glywed am y pynciau yn eich cymuned sy’n bwysig i chi, gwrando ar eich syniadau ac ateb eich cwestiynau.

Dyma’ch cyfle chi i ddweud eich dweud a gofyn yn uniongyrchol i’r Prif Weinidog am atebion i’ch cwestiynau.


The First Minister of Wales Carwyn Jones AM will be holding a public meeting in Barry on 3 April 2017. He wants to hear about the issues in your community that matter to you, listen to your ideas, and answer your questions.

This is your opportunity to have your say and ask the First Minister directly the questions you want answered.


FAQs


  • Bydd y Ddesg Groeso ar agor o 5.30pm a bydd te a choffi ar gael
  • Welcome Desk open from 5.30pm with tea and coffee available
  • Mae'n bosib bydd tynnu lluniau neu ffilmio yn digwydd yn ystod y cyfarfod.
  • Live filming and photography is likely to take place at this event.
  • Bydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael felly modd i chi ofyn eich cwestiwn yn Gymraeg neu Saesneg
  • Simultaneous translation will be available so you may ask your question in English or Welsh
Share with friends

Date and Time

Location

Barry

Memo Arts Centre

Gladstone Rd

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved