Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Available Dates
No tickets available for upcoming dates

Ticket Information

Type End Quantity
Cyfarfod Carwyn Abertawe/Carwyn Connect Swansea 1 hour before event starts Free  

Share Cyfarfod Carwyn/Carwyn Connect

Event Details

Bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC n cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Abertawe ar 15 Hydref. Hoffai glywed am y pynciau yn eich cymuned sy’n bwysig i chi, gwrando ar eich syniadau ac ateb eich cwestiynau.

Dyma’ch cyfle chi i ddweud eich dweud a gofyn yn uniongyrchol i’r Prif Weinidog am atebion i’ch cwestiynau.

 

The First Minister of Wales Carwyn Jones AM will be holding a public meeting in Swansea on 15 October. He wants to hear about the issues in your community that matter to you, listen to your ideas, and answer your questions.

 

This is your opportunity to have your say and ask the First Minister directly the questions you want answered.

FAQs

 

  • Bydd y Ddesg Groeso ar agor o 5.30pm a bydd te a choffi ar gael

  • Anfonwch eich cwestiwn ymlaen llaw i cabinetcommunications@wales.gsi.gov.uk neu cyflwynwch eich cwestiwn wrth ichi gyrraedd.

  • Mae'n bosib bydd tynnu lluniau neu ffilmio yn digwydd yn ystod y cyfarfod.

  • Bydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael felly modd i chi ofyn eich cwestiwn yn Gymraeg neu Saesneg

     

  • Welcome Desk open from 5.30pm with tea and coffee available

  • Send in a question in advance to cabinetcommunications@wales.gsi.gov.uk or submit one as you arrive.

  • Live filming and photography is likely to take place at this event.

  • Simultaneous translation will be available so you may ask your question in English or Welsh

Do you have questions about Cyfarfod Carwyn/Carwyn Connect? Contact Llywodraeth Cymru | Welsh Government

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.