Cyfarfod Carwyn/Carwyn Connect
Free
Cyfarfod Carwyn/Carwyn Connect

Cyfarfod Carwyn/Carwyn Connect

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Coleg Sir Benfro/Pembrokeshire College

Pont Merlin/Merlin's Bridge

Hwlffordd

Haverfordwest, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Hwlffordd ar 13 Hydref. Hoffai glywed am y pynciau yn eich cymuned sy’n bwysig i chi, gwrando ar eich syniadau ac ateb eich cwestiynau.

Dyma’ch cyfle chi i ddweud eich dweud a gofyn yn uniongyrchol i’r Prif Weinidog am atebion i’ch cwestiynau.


The First Minister of Wales Carwyn Jones AM will be holding a public meeting in Haverfordwest on 13 October. He wants to hear about the issues in your community that matter to you, listen to your ideas, and answer your questions.

 This is your opportunity to have your say and ask the First Minister directly the questions you want answered.

FAQs

Bydd y Ddesg Groeso ar agor o 5.30pm a bydd te a choffi ar gael

  • Anfonwch eich cwestiwn ymlaen llaw i cyfathrebu.cabinet@wales.gsi.gov.uk neu cyflwynwch eich cwestiwn wrth ichi gyrraedd.

  • Mae'n bosib bydd tynnu lluniau neu ffilmio yn digwydd yn ystod y cyfarfod.

  • Bydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael felly modd i chi ofyn eich cwestiwn yn Gymraeg neu Saesneg

     Welcome Desk open from 5.30pm with tea and coffee available

  • Send in a question in advance to cabinetcommunications@wales.gsi.gov.uk or submit one as you arrive.

  • Live filming and photography is likely to take place at this event.

  • Simultaneous translation will be available so you may ask your question in English or Welsh

     


 


Share with friends
Date and Time
Location

Coleg Sir Benfro/Pembrokeshire College

Pont Merlin/Merlin's Bridge

Hwlffordd

Haverfordwest, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved