Cyfarfod Carwyn/Carwyn Connect
Free
Cyfarfod Carwyn/Carwyn Connect

Cyfarfod Carwyn/Carwyn Connect

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Caerffili/ Caerphilly

Ysgol y Gwyndy

Heol Pontygwindy

Caerffili/ Caerphilly

CF83 3HG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yng Nghaerffili ar 17 Tachwedd. Hoffai glywed am y pynciau yn eich cymuned sy’n bwysig i chi, gwrando ar eich syniadau ac ateb eich cwestiynau.

Dyma’ch cyfle chi i ddweud eich dweud a gofyn yn uniongyrchol i’r Prif Weinidog am atebion i’ch cwestiynau.


The First Minister of Wales Carwyn Jones AM will be holding a public meeting in Caerphilly on 17 November. He wants to hear about the issues in your community that matter to you, listen to your ideas, and answer your questions.

This is your opportunity to have your say and ask the First Minister directly the questions you want answered.


FAQs


  • Bydd y Ddesg Groeso ar agor o 5.30pm a bydd te a choffi ar gael  • Mae'n bosib bydd tynnu lluniau neu ffilmio yn digwydd yn ystod y cyfarfod.


  • Bydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael felly modd i chi ofyn eich cwestiwn yn Gymraeg neu Saesneg


  • Welcome Desk open from 5.30pm with tea and coffee available  • Live filming and photography is likely to take place at this event.


  • Simultaneous translation will be available so you may ask your question in English or Welsh


Share with friends
Date and Time
Location

Caerffili/ Caerphilly

Ysgol y Gwyndy

Heol Pontygwindy

Caerffili/ Caerphilly

CF83 3HG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved