Free

Cyfarfod Cyffredin Arbennig Yr Academi Gymreig - The Welsh Academy EGM

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gwesty'r Marine Hotel

Rhodfa'r Môr 46-52 Marine Terrace

Aberystwyth, Cymru - Wales SY23 2BX

Event description

Description

Cyfarfod Cyffredinol Arbennig Yr Academi Gymreig

Cyfarfod agored i Aelodau Llawn, Cymrodyr ac Aelodau Anrhydeddus Yr Academi Gymreig i gytuno hunaniaeth a bodolaeth y sefydliad yn y dyfodol. Anfonwyd llythyr i hysbysu'r aelodaeth o'r cyfarfod hwn gan Tom Anderson, Cadeirydd Yr Academi Gymraeg. Gallwch gysylltu trwy ebost: yracademigymreig@gmail.com

Extraordinary General Meeting of The Welsh Academy

An open meeting for Full Members, Fellows and Honorary Members of The Welsh Academy to agree the organisation's future identity and existence. A letter was sent to inform the membership of this meeting by Tom Anderson, the Chair of The Welsh Academy. You can get in touch through email: thewelshacademy@gmail.com

Share with friends

Date and Time

Location

Gwesty'r Marine Hotel

Rhodfa'r Môr 46-52 Marine Terrace

Aberystwyth, Cymru - Wales SY23 2BX

Save This Event

Event Saved