Free

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVO Annual General Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Clwb Rygbi Aberaeron Rugby Club

Ceredigion SA460JR

Event description

Description

Sut y bydd pobl yn gwirfoddoli mewn 20 mlynedd, beth fydd y Trydydd Sector yng Ngheredigion yn ei wneud yn 2037? Ymunwch â thîm CAVO ar ddydd Iau 16 Tachwedd i ddathlu'r 20 mlynedd diwethaf a helpu i gynllunio ar gyfer yr 20 nesaf!

Dewch i ymuno â ni i ddarganfod y diweddaraf ar Gynllun Lles Ceredigion a sut allwn ni gyd-weithio i wireddu’r weledigaeth.

Siaradwyr Gwadd

Ben Lake, AS

Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion
How will people be volunteering in 20 years time, what will the Third Sector in Ceredigion look like in 2037? Join the CAVO team on Thursday 16th November to celebrate the last 20 years and help plan for the next 20!

Come and join us to discover the latest on the Ceredigion Wellbeing Plan and how we can work together to realise the vision.

Guest Speakers

Ben Lake, MP

Eifion Evans, Chief Executive, Ceredigion


Share with friends

Date and Time

Location

Clwb Rygbi Aberaeron Rugby Club

Ceredigion SA460JR

Save This Event

Event Saved