Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGSG & Ffair Nawdd- CAVS Annual General Meeting & Funding Fair

CGGSG / CAVS

Thursday, 21 November 2019 from 10:30 to 13:00 (GMT)

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGSG & Ffair Nawdd-...

Ticket Information

Type End Quantity
CCCB CAVS AGM 21 Nov 2019 Free  

Share Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGSG & Ffair Nawdd- CAVS Annual General Meeting & Funding Fair

Event Details

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS

ar ddydd Iau 21 Tachwedd 2018 yn swyddfa CAVS, 18 Stryd y Frenhines, Caerfyrddin am 10.30y.b.

  • CCB

  • Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS

  • Ffair Nawdd / Stondinau Gwybodaeth:

Cyngor Celfyddydau Cymru - Cynllun Noson Allan
Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo
Canolfan Cydweithredol Cymru
Banc Elusennau
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Fferm Wynt Brechfa
Biwro Gymunedol Cyngor Sir Gar

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGSG yn darparu cyfle gwych i gwrdd â chydweithwyr eraill yn y sector, yn ogystal â phartneriaid mewn sectorau eraill i rannu gwybodaeth ac arfer da.


CAVS Annual General Meeting

will be held on Thursday 21 November 2018 at the CAVS office, 18 Queen Street, Carmarthen at 10.30a.m.

  • AGM

  • CAVS Volunteer Recognition Awards

  • Funding Fair / Information stands:

Arts Council – Night Out Scheme
Coalfields Regeneration Trust
Wales Co-operative Centre
Charity Bank
The National Lottery Community Fund
Brechfa Wind Farm
Carmarthenshire County Council Community Bureau

CAVS AGM provides a great opportunity to meet other colleagues in the sector, as well as partners in other sectors to share information and good practice.

Do you have questions about Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGSG & Ffair Nawdd- CAVS Annual General Meeting & Funding Fair? Contact CGGSG / CAVS

Save This Event

Event Saved

When & Where


C A V S- The Mount/ Y Mwnt
18 Queen Street/18 Heol y Frenhines
SA31 1JT Carmarthen/Caerfyrddin
United Kingdom

Thursday, 21 November 2019 from 10:30 to 13:00 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.