Cyfarfod Cyffredinol - YesCymru - AGM

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Theatr Soar

Pontmorlais West

Merthyr Tydfil

CF47 8UB

United Kingdom

View Map

Event description
Cyfarfod Cyffredinol - YesCymru - AGM. Theatr Soar, Merthyr Tudful. 10am - 4pm. 25 Ionawr / January.

About this event

Cyfarfod Cyffredinol - YesCymru - AGM

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol YesCymru ar ddydd Sadwrn, 25 Ionawr 2020 yn Theatr Soar, Merthyr Tudful. Byddwn yn cofrestru aelodau o 10am a’r cyfarfod yn dechrau am 10.30am tan 1pm.

Amserlen y diwrnod

  • 10am: Cofrestru
  • 10.30am - 1pm: Cyfarfod Cyffredinol
  • 1pm - 2pm: Egwyl am Ginio
  • 2pm - 4pm: Sgwrs Annibyniaeth

Bydd David Buttress (Cyfleoedd a ddaw i fusnes gydag annibyniaeth), Angharad Mair (Cyfryngau), Carolyn Hitt (Rygbi ac Annibyniaeth), Mark Evans (Pêl-droed ac annibyniaeth) a Mark Hooper (Banc Cambria) yn siarad yn y sesiynau 'Sgwrs Annibyniaeth'.

Mae croeso mawr i holl aelodau YesCymru.

-------------------

YesCymru's AGM will be held on Saturday, 25 January 2020 at Theatr Soar in Merthyr Tudful. Registration of members will start at 10am and the meeting will begin at 10.30am until 1pm.

Timetable

  • 10am: Registration
  • 10.30am - 1pm: AGM
  • 1pm - 2pm: Lunch Break
  • 2pm - 4pm: Yes Cymru Talks

David Buttress (The business and entrepreneurial opportunity for independence), Angharad Mair (Media), Carolyn Hitt (Rugby and Independence), Mark Evans (Football and Independence) and Mark Hooper (Banc Cambria) will speak at the 'YesCymru Talks'

All YesCymru members are welcome.

Date and time

Location

Theatr Soar

Pontmorlais West

Merthyr Tydfil

CF47 8UB

United Kingdom

View Map

Organiser YesCymru

Organiser of Cyfarfod Cyffredinol - YesCymru - AGM

Save This Event

Event Saved