Free

Cyfarfod Rhwydwaith Cynhwysiad Digidol / Digital Inclusion Network Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Menai, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HJ

View Map

Event description

Description

Hoffwn eich gwahodd i ymuno â ni yn ein pedwerydd cyfarfod yn 2017 o ein Rhwydwaith Cynhwysiad Digidol.

Mae’r rhwydwaith ar gyfer unrhyw asiantaeth neu unigolyn yng Ngwynedd sydd â diddordeb mewn cynhwysiad digidol – yn cynnwys gwirfoddolwyr, aelodau staff, rheolwyr a phrif weithredwyr.

You’re invited to join us in our fourth Digital Inclusion Network meeting of 2017.

The Network is for anyone and everyone who has an interest in digital inclusion work in Gwynedd, from all types of organisation and all kinds of people - from volunteers, to staff, managers and chief executives.


Share with friends

Date and Time

Location

Ty Menai, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HJ

View Map

Save This Event

Event Saved