Free

Cyfarfod Rhwydwaith Cynhwysiad Digidol / Digital Inclusion Network Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

CellB - Blaenau Ffestiniog

Park Square

Blaenau Ffestiniog

LL41 3AD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cyflwyniadau gan / presentations by

BT , Y Dref Werdd , Busnes Cymru/Business Wales, Antur Waenfawr, Deaf/Blind Association , Citizens Online


Cynhelir y digyddiad hwn pob ychydig fisoedd er mwyn rhoi cyfle i ni ddod at ein gilydd i daclo materion digidol cymhleth, darganfod be sydd yn digwydd yng Ngwynedd ynghyd a gweithio gyda'n gilydd i ddarganfod ffyrdd i alluogi fod pawb yn y Sir yn elwa o fod ar-lein a defnyddio technoleg digidol.

Pasiwch y neges ymlaen, a gobeithiwn eich gweld chi yno!

Every few months we host this opportunity to get together and talk - takling digital issues, finding out more about what's happening across Gwynedd and working together to find better ways to ensure everyone in the county can get the benefit of being online and using digital technology.

Please pass on this event, and we hope to see you there!

Share with friends

Date and Time

Location

CellB - Blaenau Ffestiniog

Park Square

Blaenau Ffestiniog

LL41 3AD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved