Cyfarfod Rhwydwaith Lefel 2 GChDDP:Craidd (Caerdydd sesiwn PRYNHAWN)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Jury's Inn

1 Park Place

Cardiff

CF10 3UD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bwriad y digwyddiad rhwydwaith hanner diwrnod, rhad ac am ddim hwn yw cefnogi'r sawl sy'n cyflwyno'r cymhwyster CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd.

Bydd sesiynau, sy’n ail-adrodd bore a prynhawn, yn rhedeg yr un pryd a sesiynau rhwydweithio ar gyfer y cymwysterau GChDDP Ymarfer / Ymarfer a Theori. Bydd mynychwyr sy’n dymuno cymryd rhan yn y ddau rhwydwaith yn gallu dewis cymryd rhan yn y bore neu’r prynhawn ar gyfer y ddau cyfarfod ar yr un diwrnod neu ar dyddiad / leoliad arall. Cofrestrwch ar wahân ar gyfer y rhwydwaith Ymarfer / Ymarfer a Theori drwy’r wefan yma: https://www.dysguiechydagofal.cymru/cyrsiau-a-digwyddiadau/

Bydd y digwyddiad rhwydwaith hwn o ddiddordeb i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno, asesu a/neu sicrhau ansawdd y cymhwyster Lefel 2 GChDDP Craidd. Bydd cynghorwyr technegol ac arbenigwyr pwnc o'r cyrff dyfarnu wrth law i gefnogi'r digwyddiad.

Yn y digwyddiad rhwydwaith bydd cyfleoedd i'r canolfannau drafod eu profiadau o ddarparu'r cymhwyster hyd yn hyn a pharatoi ymgeiswyr ar ei gyfer, o ran ei gynnwys craidd, yr asesiad mewnol a'r asesiad allanol.

Yn y sesiwn bydd cyfle i gynrychiolwyr wneud y canlynol:

  • Rhannu ymarfer da a thrafod modelau cyflwyno effeithiol
  • Trafod profiadau o weinyddu'r asesiad mewnol, gan gynnwys gweithgareddau safoni canolfannau
  • Archwilio ymarfer gorau wrth fynd ati i gymedroli/sicrhau ansawdd
  • Cyfleoedd i holi cwestiynau i'r cynghorydd technegol a'r arbenigwyr pwnc

NODIADAU PWYSIG

  • Gall canolfannau (rhifau canolfannau unigol) gofrestru hyd at ddau gynrychiolydd i fynychu pob sesiwn
  • Digwyddiad digidol fydd hwn. Gofynnwn i bob cynrychiolydd ddod â dyfais ddigidol gyda nhw ar y diwrnod. Byddwn yn rhannu unrhyw ddogfennau neu bapurau i'w trafod yn ystod y digwyddiad dros e-bost ymlaen llaw. Dylai cynrychiolwyr eu llwytho i lawr fel y dymunent er mwyn iddynt fod ar gael iddyn nhw ar y diwrnod.
  • Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu. NI FYDD cinio yn cael ei ddarparu ond gwahoddir mynychwyr i ddod â cinio eu hunain gyda nhw neu ddefnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael yn y lleoliad neu’n lleol.

Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.

I danysgrifio i dderbyn y newyddion diweddaraf am Dysgu Iechyd Gofal Cymru, cliciwch yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o'n digwyddiadau yn fuan.

Date and Time

Location

Jury's Inn

1 Park Place

Cardiff

CF10 3UD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved