Cyfarfod Rhwydwaith Lefel 2 GChDDP:Craidd (Llanarthne sesiwn BORE)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Neuadd Middleton

Llanarthne

Sir Gaerfyrddin

CF48 1DL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bwriad y digwyddiad rhwydwaith hanner diwrnod, rhad ac am ddim hwn yw cefnogi'r sawl sy'n cyflwyno'r cymhwyster CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd.

Bydd sesiynau, sy’n ail-adrodd bore a prynhawn, yn rhedeg yr un pryd a sesiynau rhwydweithio ar gyfer y cymwysterau GChDDP Ymarfer / Ymarfer a Theori. Bydd mynychwyr sy’n dymuno cymryd rhan yn y ddau rhwydwaith yn gallu dewis cymryd rhan yn y bore neu’r prynhawn ar gyfer y ddau cyfarfod ar yr un diwrnod neu ar dyddiad / leoliad arall. Cofrestrwch ar wahân ar gyfer y rhwydwaith Ymarfer / Ymarfer a Theori drwy’r wefan yma: https://www.dysguiechydagofal.cymru/cyrsiau-a-digwyddiadau/

Bydd y digwyddiad rhwydwaith hwn o ddiddordeb i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno, asesu a/neu sicrhau ansawdd y cymhwyster Lefel 2 GChDDP Craidd. Bydd cynghorwyr technegol ac arbenigwyr pwnc o'r cyrff dyfarnu wrth law i gefnogi'r digwyddiad.

Yn y digwyddiad rhwydwaith bydd cyfleoedd i'r canolfannau drafod eu profiadau o ddarparu'r cymhwyster hyd yn hyn a pharatoi ymgeiswyr ar ei gyfer, o ran ei gynnwys craidd, yr asesiad mewnol a'r asesiad allanol.

Yn y sesiwn bydd cyfle i gynrychiolwyr wneud y canlynol:

  • Rhannu ymarfer da a thrafod modelau cyflwyno effeithiol
  • Trafod profiadau o weinyddu'r asesiad mewnol, gan gynnwys gweithgareddau safoni canolfannau
  • Archwilio ymarfer gorau wrth fynd ati i gymedroli/sicrhau ansawdd
  • Cyfleoedd i holi cwestiynau i'r cynghorydd technegol a'r arbenigwyr pwnc

NODIADAU PWYSIG

  • Gall canolfannau (rhifau canolfannau unigol) gofrestru hyd at ddau gynrychiolydd i fynychu pob sesiwn
  • Digwyddiad digidol fydd hwn. Gofynnwn i bob cynrychiolydd ddod â dyfais ddigidol gyda nhw ar y diwrnod. Byddwn yn rhannu unrhyw ddogfennau neu bapurau i'w trafod yn ystod y digwyddiad dros e-bost ymlaen llaw. Dylai cynrychiolwyr eu llwytho i lawr fel y dymunent er mwyn iddynt fod ar gael iddyn nhw ar y diwrnod.
  • Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu. NI FYDD cinio yn cael ei ddarparu ond gwahoddir mynychwyr i ddod â cinio eu hunain gyda nhw neu ddefnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael yn y lleoliad neu’n lleol.

Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.

I danysgrifio i dderbyn y newyddion diweddaraf am Dysgu Iechyd Gofal Cymru, cliciwch yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o'n digwyddiadau yn fuan.

Date and Time

Location

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Neuadd Middleton

Llanarthne

Sir Gaerfyrddin

CF48 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved