Free

Multiple Dates

Cyfarfodydd galw heibio ar gyfer Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn

Actions and Detail Panel

Free
Event description
Bydd y sesiynau galw heibio yn darparu lle diogel i ganolfannau cymeradwy, gyda’r cyfle i drafod sut maen nhw’n darparu’r cymhwyster

About this event

Bydd y sesiynau galw heibio yn darparu lle diogel i ganolfannau cymeradwy, gyda’r cyfle i drafod sut maen nhw’n darparu’r cymhwyster a restrir isod:

• Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bydd pob sesiwn yn cael ei hwyluso gan Suzi Gray, Cynghorydd Technegol City and Guilds, sydd wedi bod yn ymwneud yn agos â datblygu’r cymwysterau a’u strategaeth asesu. Bydd cynadleddwyr yn gallu gofyn cwestiynau a gofyn am eglurhad ynghylch cynnwys ac asesu’r cymhwyster.

Mae sesiynau ar gael i ganolfannau cymeradwy sydd wedi cofrestru dysgwyr GWEITHREDOL.

Gofynnir i ganolfannau archebu un slot amser er mwyn i’w tîm darparu cyfan fod yn bresennol. Ni allwn ddarparu ar gyfer nifer o archebion gan ganolfannau unigol.

Sylwch mai rhif y ganolfan sy’n pennu ‘canolfan’ ac mae’n rhaid cynnwys y rhif hwn wrth gofrestru ar gyfer sesiwn. Bydd y sesiwn gyntaf a archebir gan ganolfan yn cael blaenoriaeth, a bydd yr holl archebion ychwanegol gan y ganolfan honno’n cael eu canslo a’u cynnig i ddarparwyr cymeradwy eraill.

Share with friends
{ _('Organizer Image')}

Organiser City & Guilds/WJEC

Organiser of Cyfarfodydd galw heibio ar gyfer Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn

Save This Event

Event Saved