Free

"Cyfathrebu, Gwaith Tîm ac Arwain Eraill" - grwp cyfrwng Cymraeg (20.03.18)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

“Cyfathrebu, Gwaith Tîm ac Arwain Eraill”

Rhaglen newydd 1-diwrnod ar gyfer cymorthyddion dysgu a CALU sy’n cefnogi ac yn arwain ar brosiectau ysgol a/neu sy’n rheoli eraill yn yr ysgol.

15/03/18 - Grwp cyfrwng Saesneg - Oriel House, Llanelwy - 9.00-3.00

20/03/18 - Grwp cyfrwng Cymraeg - Glasdir, Llanrwst - 9.00-3.00


“Communications, Teamwork and Leading Others”

A new 1-day programme for teaching assistants and HLTAs who support and lead on school projects and/or who manage others in their school.

15/03/18 - English medium group - Oriel House, St Asaph - 9.00-3.00

20/03/18 - Welsh medium group - Glasdir, Llanrwst - 9.00-3.00Ymholiadau: cysylltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu calu@gwegogledd.cymru

Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or hlta@gwenorth.wales

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved