£65

Cyflwyniad i Daeareg / Introduction to Geology

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Ydych chi wedi ffoli ar ffosilau neu’n caru creigiau? Ymunwch â thri o’n curaduron ymchwil am gyfres o bum darlith yn edrych ar ryfeddodau cerrig, mwynau a ffosilau dechrau ar Mawrth 1.

Bydd y darlithoedd yn rhoi trosolwg o gyfansoddiad y ddaear a phrosesau arwyneb, yn ogystal â chyflwyniad i greigiau, mwynau a ffosilau.

Bydd pob sesiwn yn cynnwys sgwrs gyda darluniau a chyfle i archwilio a thrin sbesimenau daearegol. Bydd digonedd o amser i holi cwestiynau a thrafod pynciau’r wythnos.

Does dim angen gwybodaeth flaenorol – dim ond diddordeb mewn dysgu mwy am greigiau, mwynau a ffosilau a’r hyn y gallan nhw eu ddatgelu am y Ddaear a’i hanes.

Dyma amserlen y cwrs, ond gall trefn y sgyrsiau newid yn ôl y galw.

Mawrth 1, Wythnos 1 – Cyfansoddiad y Ddaear, amser daearegol, y gylchred greigiau ac amrywiaeth creigiau gwaddod

Mawrth 8, Wythnos 2 – Creigiau igneaidd a metamorffig, eu dosbarthiad a’u cynnwys mwynol

Mawrth 15, Wythnos 3 – Ffosilau, eu hadnabod a nodweddion gwahanol grwpiau

Mawrth 22, Wythnos 4 – Mwynyddiaeth, yn edrych ar wahanol grwpiau a’u nodweddion.

Mawrth 29, Wythnos 5 – Hanes daearegol Cymru

Manteisiwch ar y cyfle arbennig hwn i gael cip tu ôl i’r llenni yn Amgueddfa Cymru a dysgu mwy gan rai o brif wyddonwyr y maes.

Pris y cwrs yw £65 am 5 wythnos.

Cofiwch ddod â’ch tocynnau ar y diwrnod.

************************************************************************************************************************

Are you fascinated by fossil facts? Or find rocks riveting? Then join three of our research curators for a series of five illustrated lectures exploring rocks, minerals and fossils over 5 weeks, starting on March 1.

The lectures will provide an overview of the structure of the Earth and surface processes, followed by an introduction to rocks, minerals and fossils.

Each session will comprise of an illustrated talk with the opportunity to examine and handle geological specimens. There will be plenty of time to ask questions and discuss each week’s topic.

No previous knowledge is needed - just an interest in finding out more about rocks, minerals and fossils and what they can tell us about the Earth and its history.

The proposed structure is provided below, although we reserve the right to alter the order of the talks.

March 1, Week 1 - The structure of the Earth, geological time, the rock cycle and the diversity of sedimentary rocks

March 8, Week 2 - Introducing igneous and metamorphic rocks, exploring their classification and mineral content.

March 15, Week 3 - Fossils - identification and characteristics of different groups.

March 22, Week 4 - The world of mineralogy, exploring different groups and their characteristics.

March 29, Week 5 - Wales through geological time.

This is a very special opportunity to see what goes on behind the scenes at Wales’ National Museum and to learn from some of the top scientists in their field.

‘Introduction to Geology’ costs just £65 for all 5 weeks.

Please bring tickets with you.

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved