Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glyn Block, Coleg Llandrillo

Rhos on Sea

Llandudno

LL28 4HZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Beth mae'r cymhwyster yn ei gynnwys?

Nod y cwrs hwn ydy codi ymwybyddiaeth o Ddyslecsia. Bwriad y cwrs hefyd ydy cynorthwyo ymarferwyr i wella'r amgylchedd yn yr ysgol ac yn y dosbarth i bobl sydd wedi eu canfod yn ddyslecsig neu bobl sy'n cael eu hamau o fod yn ddyslecsig.

Bydd cwblhau'r cwrs yn arwain at:

 Godi eich ymwybyddiaeth bersonol o ddyslecsia a'r anawsterau cysylltiedig.

 Eich dysgu am amrywiaeth o ddulliau a gweithdrefnau sgrinio mewn dosbarth er mwyn adnabod dyslecsia.

 Codi ymwybyddiaeth unigolion o bolisi'r Awdurdod Addysg Lleol a'r arfer ym maes dyslecsia.


What does the qualification cover?

This course aims to raise awareness around Dyslexia. The course also aims to help practitioners improve the school and classroom environment for those with diagnosed or suspected Dyslexia.

Completing this course will:

Build on personal awareness of dyslexia and its associated difficulties.

Inform you of a range of classroom based screening tools and procedures for identifying dyslexia.

 Give individuals an awareness of the Local Education Authority policy and practice with regard to dyslexia.

Share with friends

Date and Time

Location

Glyn Block, Coleg Llandrillo

Rhos on Sea

Llandudno

LL28 4HZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved