Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location
Glyn Block, Coleg Llandrillo Rhos on Sea, Llandudno, LL28 4HZ, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Beth mae'r cymhwyster yn ei gynnwys?

Nod y cwrs hwn ydy codi ymwybyddiaeth o Ddyslecsia. Bwriad y cwrs hefyd ydy cynorthwyo ymarferwyr i wella'r amgylchedd yn yr ysgol ac yn y dosbarth i bobl sydd wedi eu canfod yn ddyslecsig neu bobl sy'n cael eu hamau o fod yn ddyslecsig.

Bydd cwblhau'r cwrs yn arwain at:

 Godi eich ymwybyddiaeth bersonol o ddyslecsia a'r anawsterau cysylltiedig.

 Eich dysgu am amrywiaeth o ddulliau a gweithdrefnau sgrinio mewn dosbarth er mwyn adnabod dyslecsia.

 Codi ymwybyddiaeth unigolion o bolisi'r Awdurdod Addysg Lleol a'r arfer ym maes dyslecsia.


What does the qualification cover?

This course aims to raise awareness around Dyslexia. The course also aims to help practitioners improve the school and classroom environment for those with diagnosed or suspected Dyslexia.

Completing this course will:

Build on personal awareness of dyslexia and its associated difficulties.

Inform you of a range of classroom based screening tools and procedures for identifying dyslexia.

 Give individuals an awareness of the Local Education Authority policy and practice with regard to dyslexia.

Share with friends
Date and Time
Location
Glyn Block, Coleg Llandrillo Rhos on Sea, Llandudno, LL28 4HZ, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved