Cyflwyniad i Ddysgu Creadigol | Introduction to Creative Learning

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cyflwyniad i Ddysgu Creadigol | Introduction to Creative Learning

Ymunwch â Thimau Rhanbarthol Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ar gyfer sesiwn ryngweithiol a fydd yn eich galluogi i archwilio creadigrwydd a dysgu creadigol yng nghyd-destun Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Cymerwch ran mewn gweithgareddau fydd yn eich dysgu am sut gall ‘Arferion Creadigol y Meddwl’ a’r ‘Ystafell Ddosbarth Llwyddiannus’ effeithio ar eich ymarfer fel athro neu artist.

Mae'r digwyddiad yn rhan o Ddewch i Ddathlu! Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau sy’n gyfres o ddigwyddiadau rhad ac am ddim sy’n digwydd 2-6 Ebrill ym Mae Caerdydd. Bydd y rhaglen o ddigwyddiadau yn tynnu sylw at Ysgolion Creadigol Arweiniol a’r Cynnig Addysg gan gynnwys Cydweithio Creadigol a Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg.

============================================

Join the Lead Creative Schools Scheme Regional Teams for an interactive session that will allow you to explore creativity and creative learning within the context of the Lead Creative Schools Scheme.

Participate in exercises in order to learn about the impact that both the Creative Habits of Mind and the High Functioning Classroom can have on your practice as either a teacher or artist.

This event forms part of Let’s Celebrate! Creative learning through the Arts, a series of free events taking place from 2-6 April in Cardiff Bay. The events programme will highlight the Lead Creative Schools Scheme and the All-Wales Arts and Education Offer including Creative Collaborations projects and the Regional Arts and Education Networks activity.

Date and Time

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved