Cyflwyniad i Gofod Creu Conwy /Introduction to Conwy Maker Space Ffiws

Actions and Detail Panel

Sold Out

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description
Cyflwyniad i Ffiws Gofod Creu Conwy /Introduction to Ffiws Rhyl Maker Space

About this event

Dyma gyfle arbennig i chi ddysgu sut i ddefnyddio offer Gofod Creu Ffiws.

https://www.hwbmenter.cymru/en/ffiws

O fewn Ffiws cewch ddefnyddio -

Printer 3d

Printer Mug

Printer Crysau T / Dillad

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

This is an opportunity for you to learn how to use Ffiws Maker Space Equipment

https://www.hwbmenter.cymru/en/ffiws

Within Ffiws you can use -

3d Printer

Mug Press

T-shirts / Clothing Press

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organiser Enterprise Hub @ M-SParc

Organiser of Cyflwyniad i Gofod Creu Conwy /Introduction to Conwy Maker Space Ffiws

Ydych chi eisiau cefnogaeth busnes, digwyddiadau wedi'u teilwra i chi, ac aelodaeth i Glwb Hwb sy'n llawn pobl tebyg? Dewch i fod yn aelod o'r Hwb Menter @ M-SParc - cefnogaeth i'ch busnes yng Nghogledd Cymru!

Do you want dedicated business support, tailored events, and a membership to a Hub Club full of like-mided people? Come and join the Enterprise Hub @ M-SParc - support for your business in North Wales!

Save This Event

Event Saved