Cyflwyniad i Liwio Naturiol | Introduction to Natural Dyeing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
Cyflwyniad i Liwio Naturiol - Indigo a Shibouri | Introduction to Natural Dyeing - Indigo & Shibouri

About this Event

Scroll down for English

Gweithdy diwrnod yn edrych ar dechneg liwio hynafol o Japan – Shibouri.

Gyda’r artist lliwurau naturiol, Cath Lewis. Byddwch yn creu printiau a lliwurau, gan ddysgu technegau i’w defnyddio adref neu yn y stiwdio.

Mae Cath wedi bod yn gweithio gyda thîm GRAFT i greu gwely lliwurau naturiol, felly mae hwn yn gyfle i weld sut y byddwn yn defnyddio’r gwely yn y dyfodol i gynhyrchu ein lliwurau ein hun a chynnal projectau yn seiliedig ar sgiliau hynafol.

Mae pris y cwrs yn cynnwys yr holl ddeunyddiau. Darperir ffedogau, ond bydd diferion lliwur ym mhobman felly gwisgwch ddillad addas.

Beth mae’r cwrs yn gynnwys?

• Lluniaeth ysgafn

• Mae pris y cwrs yn cynnwys yr holl ddeunyddiau. Darperir ffedogau, ond bydd diferion lliwur ym mhobman felly gwisgwch ddillad addas.

Nid yw cinio yn rhan o bris y tocyn – mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu fwynhau pryd yn ein caffi.

Iaith

Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad

Hygyrchedd

Mae gofod y gweithdy yn hygyrch i bawb.Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiadau: Dros 60, myfyrwyr gyda cherdyn NUS, neu bobl sy’n cael budd-daliadau.

______________________________________________________________________________

An all - day workshop exploring the ancient Japanese dye technique of Shibouri.

Led by natural dye artist and expert Cath Lewis. You will produce prints and dyes learning techniques which you will be able to use at home or in your studio.

Cath has been working with the Museum GRAFT Garden team to create a new natural dye bed so this is a chance to come and see how this bed will be used in the future and how we’ll be producing our own dyes and projects from the ancient botanical skill.

What’s included?

• Light refreshments

• The price of the course includes all materials required. Aprons will be provided but you need to wear clothing that you do not mind getting a drip or two of dye on!

Please note that lunch is not included in your ticket price, but feel free to bring a packed lunch or to enjoy our onsite facilities.

Language

This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Accessibility

Our workshop space is fully accessible. Please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Concession eligibility: Concession eligibility: Over 60’s, Students with NUS or those in receipt of benefits.

Share with friends

Date and Time

Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved