£70 – £85

Cyflwyniad i Waith Lledr | Introduction to Leatherwork

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Cwrs diwrnod yn rhoi’r cyfle i chi droi eich llaw at waith lledr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.


Mewn grŵp bychan dan ofal clocsiwr yr Amgueddfa, Geraint Parfitt, byddwch chi’n dysgu sut i dorri, pwytho a siapio lledr, a chreu pwrs bach hardd. Os oes amser ar ôl ar ddiwedd y dydd, bydd cyfle i chi ddewis eitem arall fechan i’w chreu o’r rhestr.

Mae hwn yn gwrs addas i ddechreuwyr ac mae’r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.
Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â’n bwytai a chaffis ar y safle.
Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Mae hwylusydd y cwrs hwn yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg).
Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.
Gostyngiadau: pobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Addas i oed: 18+

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren.


_________________________________________________

This one day course is a chance to try your hand at leatherworking in the inspirational setting of St Fagans National Museum of History.

Working as part of a small group under the guidance of Geraint Parfitt, the Museum clog maker, you’ll learn how to cut and stitch and shape leather to create your own beautiful travel pouch. If there’s time at the end of the day you’ll be able to make another small item from a suggested list.

The workshop is suitable for complete beginners - the price includes all materials and equipment required for the day.
Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities.
All tickets for this event must be purchased in advance.

Language: The facilitator for this course is bilingual (Welsh/English)
Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.
Concession eligibility: Unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people.

Suitable age: 18+

Use postcode CF5 6XB for satnav

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved