£6

Cylched o Gylchoedd (taith cerdded)/ A Circuit of Circles (walk)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Black Mountain quarries

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

[scroll down for English]

Archwiliad o adran sydd newydd ei halinio o’r Ffordd y Bannau mewn llai ymwelodd rhan o’r Mynydd Du, gan ymweld â Blaenllynfell, Cefn y Cylchau a Chefn Truman. Digon o bantiau cylchog ar hyd y ffordd.

Dechrau: maes parcio uchaf, Chwareli Mynydd Du (AO cyf. grid SN 732187)

Pellter: 8km / 5 milltir

Amser: 5 awr

Cyfanswm y dringo: 260m / 850tr

Gradd: Cymedrol

Cŵn: mae croeso i gŵn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn byr

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.


ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

An exploration of a newly aligned section of the Beacons Way in a lesser visited part of the Black Mountain, visiting Blaenllynfell, Cefn y Cylchau and Cefn Truman. Plenty of circular depressions along the way.

Start: top car park, Black Mountain quarries (OS grid ref SN 732187)

Distance: 8km / 5 miles

Time: 5 hours

Ascent: 260m / 850ft

Grade: Moderate

Dogs: well-behaved dogs on short leads welcome

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Share with friends

Date and Time

Location

Black Mountain quarries

View Map

Save This Event

Event Saved