Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - First Aid At Work (Caerdydd/Cardiff)

CULT Cymru

Wednesday, 26 April 2017 at 09:30 - Friday, 28 April 2017 at 17:00 (BST)

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - First Aid At Work...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb / Union Member
Tocynnau ar gyfer unigolion sy'n aelod o undeb // Tickets for individual union members
Ended £50.00 £0.00
Eraill / Others Ended £120.00 £0.00

Share Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - First Aid At Work (Caerdydd/Cardiff)

Event Details

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

(Pris Masnachol - £269)

Iaith y cwrs = Saesneg

First Aid at Work

(Commercial Cost - £269)

Language of course = English

Mae'r cwrs tri diwrnod yn cael ei gymeradwyo gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch o dan y Rheolau Iechyd a Diogelwch ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus i weithredu fel swyddogion cymorth cyntaf yn eu gweithle.

This three-day course is approved by the Health and Safety Executive under the Health and Safety Regulations for successful candidates to act as first-aiders in their workplace.

 

                          

 

Mae'r cwrs hwn yn ddilys o 1 Hydref 2009 er mwyn cwrdd â'r safonau diwygiedig ar gyfer hyfforddiant cymorth cyntaf.

 • Blaenoriaethau Cymorth Cyntaf
 • Rheoli Digwyddiadau
 • Cynnal Bywyd Sylfaenol
 • Archwilio Claf
 • Anymwybyddiaeth
 • Rheoli Llif Gwaed
 • Torasgwrn
 • Anafiadau Llygaid
 • Dresins
 • Llosgiadau a Sgaldiadau
 • Afiechydon Cyffredin
 • Trawiadau ar y Galon
 • Cofnodi ac Adrodd
 • Rheoleiddio
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf

This course is valid from 1 October 2009 to meet the revised standards for first aid training. 

 • First Aid Priorities
 • Managing Incidents
 • Basic Life Support
 • Examination of a Casualty
 • Unconsciousness
 • Control of Bleeding
 • Fractures
 • Eye Injuries
 • Dressings
 • Burns and Scalds
 • Common Illnesses
 • Heart Attacks
 • Recording and Reporting
 • Regulations
 • First Aid Kits

Mae'r cwrs yn cael ei redeg gan Barafeddyg Cofrestredig.

Bydd mynychwyr yn cael eu harchwilio yn annibynnol ar y prynhawn olaf o'r cwrs.

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus bydd ardystio yn ddilys am dair mlynedd.

The course is run by a State Registered Paramedic.

Participants are independently examined on the final afternoon of the course.

Upon successful completion certification is valid for three years.


Do you have questions about Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - First Aid At Work (Caerdydd/Cardiff)? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ty Oldfield
Llantrisant Road
CF5 2YQ Cardiff
United Kingdom

Wednesday, 26 April 2017 at 09:30 - Friday, 28 April 2017 at 17:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect rhwng pedwar undeb o'r diwydiannau creadigol yw CULT Cymru.   Ariannir gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

CULT Cymru is a project between four of the unions in the creative industries funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund.

Working with many partners, we support the professional development of industry workers by organising workshops and master classes, networking opportunities and events and through providing information and support.

  Contact the Organiser
Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - First Aid At Work (Caerdydd/Cardiff)
Things to do in Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.