Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cymru Iach ar Waith / Healthy Working Wales : Digwyddiad i Gefnogi Cyflogwyr a Seremoni Wobrwyo / Employer Support Event and Award Ceremony

Cymru lach ar Waith / Healthy Working Wales

Thursday, 19 October 2017 from 09:00 to 12:00 (BST)

Registration Information

Type End Quantity
General Admission 16 Oct 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Cymru Iach ar Waith / Healthy Working Wales : Digwyddiad i Gefnogi Cyflogwyr a Seremoni Wobrwyo / Employer Support Event and Award Ceremony

Event Details

Mae Cymru Iach ar Waith yn falch o'ch gwahodd i fod yn bresennol mewn digwyddiad am ddim i gefnogi cyflogwyr.

Mae gennym amrywiaeth ardderchog o siaradwyr a fydd yn dangos enghreifftiau o fentrau y maent wedi'u cyflwyno i'w busnes.

Bydd y digwyddiad yn dangos llwyddiannau sefydliadau sydd wedi ennill Gwobrau Iechyd a Lles yn y Gweithle gan Cymru Iach ar Waith. Bydd hyn yn cynnwys y Safon Iechyd Corfforaethol a Gwobr Iechyd y Gweithle Bach. Darperir cinio bwffe iach a bydd digon o gyfleoedd i gynrychiolwyr rwydweithio a gofyn cwestiynau.

Byddwn yn Trydar yn fyw o'r digwyddiad, felly mae croeso i chi hyrwyddo, rhyngweithio a rhannu syniadau ar y cyfryngau cymdeithasol.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly sicrhewch eich bod yn cofrestru'n gynnar. Byddwn yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer y cynrychiolwyr drwy gydol y digwyddiad a hoffem annog pawb i gyfrannu yn y ddwy iaith.

 Nodwch y bydd Llywodraeth Cymru’n cysylltu’n uniongyrchol  gyda’r sefydliadau hynny sydd i gael eu gwobrwyo yn y digwyddiad.

Healthy Working Wales are proud to invite you to attend a free event supporting employers.

We have an excellent range of speakers who will show case initiatives that they have introduced into their business.

The event will showcase the successes of organisations achieving the Healthy Working Wales Workplace Health and Wellbeing Awards; consisting of the Corporate Health Standard and the Small Workplace Health Award. A healthy buffet lunch will be provided, and there will be plenty of opportunities for delegates to network and ask questions.

We will be live Tweeting from the event, so feel free to promote, interact and share ideas on social media.

Places are limited, so make sure you register early. We will be providing simultaneous translation for delegates throughout the event and we would encourage everyone to contribute through both languages.

Please note that for those organisations due to be presented with their awards at the event, Welsh Government will be in direct contact with the relevant organisations. 

 

Do you have questions about Cymru Iach ar Waith / Healthy Working Wales : Digwyddiad i Gefnogi Cyflogwyr a Seremoni Wobrwyo / Employer Support Event and Award Ceremony? Contact Cymru lach ar Waith / Healthy Working Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Stadiwm Y Principality / The Principality Stadium
Heol Y Borth / Westgate Street
CF10 1NS Caerdydd /Cardiff
United Kingdom

Thursday, 19 October 2017 from 09:00 to 12:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Cymru lach ar Waith / Healthy Working Wales

Mae Cymru Iach ar Waith yn rhoi cymorth i gyflogwyr, unigolion ac ystod o weithwyr iechyd proffesiynol i helpu pobl o oedran gweithio yng Nghymru i aros yn heini ac yn iach fel y gallant barhau i weithio, neu ddychwelyd i'r gwaith yn dilyn cyfnod o salwch.

Healthy Working Wales supports employers, individuals and a range of health professionals to help working-age people in Wales stay fit and healthy so they can remain in employment, or return to work following a period of ill health.

  Contact the Organiser
Cymru Iach ar Waith / Healthy Working Wales : Digwyddiad i Gefnogi Cyflogwyr a Seremoni Wobrwyo / Employer Support Event and Award Ceremony
Things to do in Caerdydd /Cardiff Networking Health

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.