Sales Ended

Cymunedau sy’n Deall Dementia yng Ngogledd Cymru - beth nesaf?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd y Dref Rhyl

Wellington Road

Rhyl

LL18 1BA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Nodau

Dod â phobl a sefydliadau at ei gilydd sydd eisoes yn gweithio i wneud Gogledd Cymru yn ardal sy’n Deall Dementia, ac i adeiladu ar y gwaith rhyfeddol sy’n cael ei wneud yn barod.

  • cyfarfod â phobl eraill sy’n ymdrechu i droi eu cymunedau yn gymunedau sy'n Deall Dementia, a dysgu ganddynt
  • dod â grwpiau cymunedol a mentrau gwirfoddol a gweithwyr proffesiynol a sefydliadau allweddol yn y sector gwirfoddol a’r sector cyhoeddus at ei gilydd
  • pwyso a mesur yr hyn sydd wedi gweithio, a dod i benderfyniad ynghylch sut y gallwn wella pethau yn y dyfodol
  • rhannu arferion da a ffynonellau gwybodaeth
  • archwilio ffyrdd o gydweithio yn y dyfodol
  • canfod ardaloedd a meysydd allweddol i'w cynnwys mewn gwaith partneriaeth yn y dyfodol

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn helpu i sicrhau bod y lle maen nhw’n byw neu’n gweithio ynddo yn amgylchedd mwy cefnogol ar gyfer pobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr.

Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd y Dref Rhyl

Wellington Road

Rhyl

LL18 1BA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved