Sold Out

Cyngerdd Carolau yn Y Senedd / Carol Concert at the Senedd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Senedd

National Assembly for Wales

Cardiff Bay

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Ymunwch â Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer ein cyngerdd carolau blynyddol.


Eleni, bydd Elin Jones, AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn croesawu Côr Heol y March i berfformio yn ein cyngerdd Nadolig.


Roedd Côr Heol y March yn enillwyr tlws mawreddog Syr Karl Jenkins yng nghystadleuaeth Côr y Corau yng Ngŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2018. Dros y blynyddoedd mae Côr Heol y March wedi cael llwyddiant mewn nifer o gystadlaethau, gan gynnwys Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Cystadleuaeth Côr Cymru ac Eisteddfod yr Urdd.


Eleni, enillodd yr arweinydd Eleri Roberts Dlws Arweinydd yr Ŵyl yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
Ar ôl y cyngerdd, bydd derbyniad byr yn gweini lluniaeth tymhorol.

Noddir y cyngerdd gan Elin Jones, AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost (cysylltu@cynulliad.cymru) neu ar y ffôn (0300 200 6565).Byddwn yn rheoli archebion ar gyfer y digwyddiad hwn drwy ddefnyddio Eventbrite. Yn ystod y digwyddiad hwn, efallai y byddwn yn casglu lluniau a fideos y gallwn eu cyhoeddi ar ein gwefan, ac ar sianeli cyfryngau cymdeithasol. I gael manylion llawn am sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, gweler ein hysbysiad preifatrwydd llawn ar ein gwefan. Os nad ydych am ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os ydych am ofyn cwestiwn ynghylch sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, rhowch wybod i aelod o staff y Cynulliad cyn, neu yn ystod y gweithgaredd, neu anfonwch e-bost at cysylltu@Cynulliad.Cymru

*************************************************************************************

Join the National Assembly for Wales for our annual Carol Concert.


This year Elin Jones, AM, Llywydd of the National Assembly for Wales will be welcoming Côr Heol y March to perform in our Christmas Concert.

Côr Heol y March are winners of the prestigious Sir Karl Jenkins trophy in the Choir of the Choirs competition at the International Choral Festival Wales 2018. Over the years Côr Heol y March have had great success in numerous competitions including, Llangollen International Eisteddfod, Cor Cymru Competition and Urdd Eisteddfod. This year conductor Eleri Roberts was awarded the Conductor of the Festival prize at the National Eisteddfod for Wales.


The concert will be followed by a short reception where seasonal refreshments will be available.


The concert is sponsored by Elin Jones, AM, Llywydd of the National Assembly for Wales.


If you have any further questions please do not hesitate getting in touch either by email (contact@assembly.wales) or on the phone 0300 200 6565.We will be manage bookings for this event by using Eventbrite. During this event we may capture pictures and videos which we may publish on our website, and on social media channels. For more information on how your information will be used, please see our privacy notice on our website. If you do not want to appear in any pictures or videos, or want to ask a question about how your information will be used, please inform a member of Assembly staff before, or during the activity, or e-mail contact@assembly.wales

Share with friends

Date and Time

Location

Senedd

National Assembly for Wales

Cardiff Bay

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved