£15 – £18

Cyngerdd Rebecca Evans a'i Ffrindiau / Rebecca Evans and Friends Recital

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Dewch i fwynhau noson fythgofiadwy yn yr Amgueddfa gyda dwy o gerddorion bydenwog Cymru, y soprano Rebecca Evans a'r delynores Catrin Finch, i gyfeiliant y pianydd Michael Pollack.

Bydd Rebecca Evans yn perfformio rhaglen amrywiol o ganeuon clasurol a chyfoes am yn ail â seibiau cerddorol.


Rebecca Evans

Astudiodd Rebecca yn Ysgol Gelf a Drama'r Guildhall, ac mae wedi perfformio'n rheolaidd gydag Opera Cenedlaethol Cymru, y Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden, Opera Genedlaethol Lloegr (Colisseum Llundain) a Bayerische Staatsoper, Munich.

Mae'n Gymrawd Anrhydeddus o Goleg Brenhinol Celf a Drama Cymru a derbyniodd Radd Anrhydedd Doethur Cerdd o Brifysgol Morgannwg ym 1997. Mae hefyd yn ddirprwy-lywydd elusen ddigartrefedd Shelter Cymru ac yn Noddwr Cerdd gyda Hospitals Cymru/Wales.

Catrin Finch

Y bydenwog Catrin Finch yw un o delynoresau gorau ei chenhedlaeth. Mae wedi perfformio ledled UDA, De America, y Dwyrain Canol, Asia, Awstralia ac Ewrop, yn unigol a chyda rhai o gerddorfeydd gorau'r byd. Tan 2004 hi oedd Telynores Frenhinol E.F. Tywysog Cymru.

Mae Catrin yn frwd dros hyrwyddo'r delyn a cherddoriaeth glasurol, yn y gymuned a chyda phobl ifanc, drwy gyfrwng ysgol haf flynyddol Academi Catrin Finch, diwrnod o hwyl telynorol blynyddol a'i nosweithiau Caffi Clasurol.

Michael Pollack

Enillodd Michael Pollack ysgoloriaeth gerdd i Goleg Magdalen, Rhydychen cyn mynd i astudio yn y Coleg Celf Brenhinol. Mae wedi cydweithio ers blynyddoedd ag Opera Genedlaethol Cymru ac mae bellach yn hyfforddwr ymgynghorol i Artistiaid Harewood yn Opera Genedlaethol Lloegr. Mae hefyd ar staff sawl conservatoire gan gynnwys yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Stiwdio'r Opera Genedlaethol. Mae'n sylfaenydd, yn ddirprwy-gadeirydd ac Ymddiredolwr gyda Rhodd Kenneth Loveland.

Gellir cyrraedd Darlithfa Reardon Smith trwy'r drws ar Blas y Parc. Bydd mynedfa'r de yn agor am 6.45pm a'r cyngerdd yn dechrau am 7.15pm.

Bydd y maes parcio ar agor, am dâl o £5. Gellir prynu tocynnau parcio o'r stondin yn y theatr ar y noson.


************************************************************************


Come and experience a Night at the Museum like no other with world renowned Welsh soprano Rebecca Evans, the internationally famous harpist Catrin Finch, accompanied by pianist Michael Pollack.

Rebecca Evans will sing a varied programme of music from both the classical and contemporary worlds, interspersed with musical performances.


Rebecca Evans

Rebecca Evans studied at the Guildhall School of Music and Drama, and has since performed regularly at the Welsh National Opera; the Royal Opera House, Covent Garden, English National Opera (London Coliseum) and Bayerische Staatsoper, Munich.

She is an Honorary Fellow of the Royal Welsh College of Music and Drama and was awarded an Honorary Degree, Doctor of Music, from the University of Glamorgan in 1997. She is also Vice-president of the Welsh homelessness charity Shelter Cymru and Patron of Music in Hospitals Cymru/Wales.

Catrin Finch

Internationally renowned harpist Catrin Finch is one of the most accomplished harpists of her generation. She has performed extensively throughout the USA, South America, the Middle East, Asia, Australia and Europe, both as a soloist, and appearing with many of the world’s top orchestras. She was Royal Harpist to H.R.H, the Prince of Wales until 2004.

Catrin is committed to promoting the harp and classical music within the community and with the younger generation through her now successful annual Academi Catrin Finch Academy Summer Harp School, an Annual Harp Fun Day and her 'Classical Café' evenings.

Michael Pollack

Michael Pollack won a music scholarship to Magdalen College, Oxford before going to the Royal College of Music. He enjoyed a long association with Welsh National Opera, and now is consultant coach for the Harewood Artists at English National Opera, and on the teaching staff of various conservatoires including the Royal Academy of Music, the Royal Welsh College of Music and Drama and the National Opera Studio. He is vice-chairman and a founding Trustee of the Kenneth Loveland Gift.

The Reardon Smith Lecture Theatre is accessed from the Park Place entrance. The south doors will be opened at 6.45pm and the recital will start at 7.15pm.

The car park will be open, cost £5. Payment is by token, purchased from the pop-up shop on the evening.

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved