Free

Cyngor Patent - Amddiffyn eich gwaith /Patenting Advice - Protect your work

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Cyngor Patent - Amddiffyn eich gwaith. Patenting advice - protect your work.

About this Event

Oes gennych chi syniad, cynnyrch neu fusnes? Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai rhywun yn ei gopïo?

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â sut i ddarllen manyleb patent, a sut i ddefnyddio cronfeydd data patent fel cofnod.

Sicrhewch eich bod yn gwybod beth yw eich hawliau, a pha fesurau y gallwch eu rhoi ar waith o'r dechrau. Sicrhewch nad ydych yn dwyn Eiddo Rhyngweithiol rhywun arall yn anfwriadol.

Caif y seswn yma ei gynnal gyda Jane Lamber, NIPCLaw - Mae Jane yn fargyfreithiwr mewn Eiddo Deallusol.

Bydd hefyd cyfle gwerthfawr i holi Jane tra ei bod hi yma. Gwnewch yn fawr o hyn!

**************************

Do you have an idea, product or business? What would you do if someone copied it?

This session will cover how to read a patent specification, and how to use patent databases as a record.

Make sure you know what your rights are, and what measures you can put in place from the start. Ensure you don’t inadvertently steal someone else’s Intelectual Property.

This session is being held with Jane Lambert,NICP Law. Jane is a barrister practicing in Intellectual Property.

There will also be the invaluable opportunity to quiz Jane while she's here! Make the most of this!

Mae'r Hwb Menter wedi ei gyllido gyda arian Cyllid Datblygu Ymchwil Ewropeaidd drwy Llywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded with European Regional Development Funds through the Welsh Government

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved