Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Image and video hosting by TinyPic

Cynhadledd Addysg Cenedlaethol 2016 Caerdydd // National Education Conference 2016 Cardiff

Llywodraeth Cymru | Welsh Government

Thursday, 17 November 2016 from 09:15 to 15:30 (GMT)

Registration Information

No registrations are available

Event Details


Cynhadledd Addysg Cenedlaethol 2016

Caerdydd

National Education Conference 2016

Cardiff

Cynulleidfa:  Penaethiaid ysgolion yng Nghymru

Ymhlith y prif siaradwyr fydd:

Audience: Headteachers of schools in Wales

Keynote speakers will include:


Diolch am ddangos diddordeb mewn mynychu.

Anelir y digwyddiad hwn at benaethiaid ac uwch arweinwyr ysgolion yng Nghymru

Pryd: Dydd Iau, 17 Tachwedd 2016
Ble:  Stadiwm SSE SWALEC, Caerdydd
Amser: 09.15 to 15.30

  • Bydd modd cofrestru o 09:15 ymlaen, a bydd y gynhadledd yn dechrau'n ffurfiol am 10:00. Bydd cinio ar gael a daw'r diwrnod i ben am 15:30
  • Oherwydd niferoedd cyfyngedig, gallem ond derbyn un archeb fesul ysgol.
  • Caiff pob archeb ei ddyrannu ar sail gyntaf i'r felin.
  • Unwaith y byddwn wedi derbyn eich archeb byddwn yn cadarnhau eich lle a rhoi rhagor o wybodaeth i chi am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl ar y dydd.

Caiff yr agenda ei gyflwyno'n agosaf at yr amser.
 
Nodwch, byddwn yn ffilmio'r digwyddiad i'w gyhoeddi ar Dysgu Cymru.
 
Danfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych yn uniongyrchol i epscomms@cymru.gsi.gov.uk

Thank you for showing interest in attending. 

This event is aimed at headteachers and senior leaders of schools in Wales.

When: Thursday, 17 November 2016
Venue:  SSE SWALEC Stadium, Cardiff 
Time: 09.15 to 15.30

  • Conference registration will open at 9:15 with a formal start at 10:00. Lunch will be available with the conference closing at 15:30
  • Attendance is free of charge and will be allocated on a first come first served basis.
  • To book your place please complete and submit the online booking form.
  • Once we've received your booking we will confirm your place, and provide you with further information on what you can expect on the day.
 
The agenda will be available here closer to the time.
 
Please note that the event will be filmed for publication via Learning Wales
 
Please direct any queries you may have to epscomms@wales.gsi.gov.uk

Diwygio'r cwricwlwm (www.llyw.cymru)

Fframwaith Cymhwysedd Digidol (dysgu.llyw.cymru)

 

Curriculum reform (www.gov.wales)

Digital Competence Framework (learning.gov.wales)


Do you have questions about Cynhadledd Addysg Cenedlaethol 2016 Caerdydd // National Education Conference 2016 Cardiff? Contact Llywodraeth Cymru | Welsh Government

When & Where


Stadiwm SSE Swalec Stadium (map isod/below)
SSE Swalec
Clwb Criced Sir Morgannwg/Glamorgan County Cricket Club
CF11 9XR Cardiff
United Kingdom

Thursday, 17 November 2016 from 09:15 to 15:30 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.