Cynhadledd ANG ERW / ERW NQT Conference

Cynhadledd ANG ERW / ERW NQT Conference

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Parc Y Scarlets

Parc Pemberton

Llanelli

SA14 9UZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cynhadledd ANG ERW

Mae gennym raglen gyffrous ar y gweill, sy'n cynnwys y siaradwyr gwadd David Didau ac Andy Cope, yn ogystal â'r Athro Mererid Hopwood a Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru.

Amcanion y dydd yw:

  • Dangos i athrawon newydd i'r proffesiwn yn ein rhanbarth y ffordd orau o ddefnyddio tystiolaeth ac ymchwil addysg yn eu dosbarth, gyda David Didau

  • Sicrhau bod athrawon yn rhoi sylw dyledus i'w lles eu hunain trwy 'Y grefft o fod yn Wych,' gydag Andy Cope

  • Myfyrio ar yr hyn sy'n gwneud addysgu yng Nghymru yn unigryw, ac ymchwilio iddo, yn ogystal â’r modd y gall yr holl athrawon fanteisio ar y dimensiwn Cymraeg yn eu harfer, gyda Mererid Hopwood

  • Cael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru ynghylch y modd y mae'r safonau dysgu proffesiynol yn cael eu defnyddio i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r cwricwlwm newydd, gan Steve Davies

Mae lleoedd yn brin, ac mae'n hanfodol i chi gadw lle trwy cofrestru.

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sarah. Perdue@erw.org.uk

NQT Conference

We have an exciting programme planned, with guest speakers David Didau and Andy Cope, as well as Professor Mererid Hopwood and Steve Davies, Director of Education at Welsh Government.

The aims of the day are to:

  • Equip teachers new to the profession in our region with an understanding of how education research and evidence can be best used in their classroom with David Didau

  • Ensure teachers have due regard to their own wellbeing through ‘The art of being Brilliant’ with Andy Cope

  • Reflect and explore what makes teaching in Wales unique and how all teachers can capitalise on the Welsh dimension in their practice with Mererid Hopwood

  • Receive an update from Welsh Government about how the professional learning standards are being used to support the role out of the new curriculum from Steve Davies

Places are limited and reservation via the Eventbrite is essential.

For further information, please contact Sarah. Perdue@erw.org.uk


Date and time

Location

Parc Y Scarlets

Parc Pemberton

Llanelli

SA14 9UZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved