Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017 Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Friday, 30 June 2017 from 08:45 to 15:15

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017...

Registration Information

Type End Quantity
Cynhadledd Athrawon 2017
You are welcome to book a place for up to 3 delegates
30 Jun 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017 Prifysgol Caerdydd

Event Details

 

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd

 

Ymunwch â ni am ddiwrnod yn canolbwyntio ar 'Gwella Addysgu a Dysgu'. Yn ein cynhadledd undydd, bydd pobl sy'n arbenigo yn eu maes yn dod ynghyd i gynnig dulliau a thechnegau i chi i wella addysgu a dysgu yn eich ystafell ddosbarth.

 

Bydd Mike Hughes, awdur The Magenta Principles, yn cyflwyno’r ddarlith agoriadol ac yn canolbwyntio ar ffyrdd o fywiogi eich dulliau addysgu. Bydd Mike, sy'n hyfforddwr addysg, awdur ac athro uchel ei barch, yn trafod dulliau o ennyn diddordeb myfyrwyr, ac am sut y gall athrawon feddwl ar eu traed. At hynny, bydd yn rhannu syniadau gwych ynglŷn â sut i lunio cynllun A, B ac C ar gyfer gwersi, cynnig rhywbeth ar gyfer galluoedd pob disgybl, ac ysbrydoli dysgu mwy effeithiol a all yn y pen draw paratoi disgyblion yn well ar gyfer yr heriau o'u blaenau ym myd Addysg Uwch. Drwy ail-ystyried y cysylltiad rhwng datblygiad proffesiynol ac ansawdd addysgu, bydd y pynciau dan sylw hefyd yn cynnwys:  

 • Datblygu gallu proffesiynol – y goblygiadau ar gyfer DPP
 • Arsylwi sy'n arwain at wella
 • Teclynnau ar gyfer arsylwi effeithiol
 • Canolbwyntio ar y pethau sy'n gwneud gwahaniaeth – ansawdd cwestiynau
 • Gwella ansawdd cwestiynau
 • Cynllunio ar gyfer cwestiynau gwell
 • Rheoli trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth  

Eleni rydym yn falch iawn o gynnig dewis o weithdai i chi, yn ogystal â chyfle i weld rhai o'n hysgolion academaidd. Mae'r gynhadledd yn gyfle gwych i chi roi cynnig ar rywbeth newydd, a dysgu am rai o'r cyrsiau ardderchog sy’n cael eu cynnig yma yng Nghaerdydd. Bydd sesiynau ychwanegol ar y diwrnod yn cynnwys: 

 • Canllawiau ynglŷn â'n system Cyfres o Gyfweliadau Bychan ar gyfer Meddygaeth newydd a fydd yn rhoi cyngor i chi am y ffordd orau o helpu eich myfyrwyr i baratoi.  
 • Cyfle i ystyried sut y gallwch greu ymchwilwyr y dyfodol.  
 • Llunio ceisiadau UCAS llwyddiannus gan y siaradwr gwadd Matthew Welbourn.  
 • Fforwm Profiad Caerdydd/Cyflogadwyedd a fydd yn cynnig cyfle i chi gasglu deunydd darllen perthnasol a siarad â myfyrwyr presennol.

Mae croeso i chi anfon y gwahoddiad hwn ymlaen at gydweithwyr y teimlwch y gallant elwa ar un o'n teithiau arbenigol. 

Bydd cinio ar gael ar gyfer athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd sy'n ymweld â ni, a bydd cyfle i gwrdd â thiwtoriaid derbyn, casglu deunydd darllen am gyrsiau, a siarad â myfyrwyr presennol drwy gydol y dydd. 


Noder fod lleoedd ar gyfer y digwyddiad hwn yn debygol o gael eu cadw'n gyflym iawn, felly'r cyntaf i'r felin fydd hi, yn enwedig o ran y teithiau o amgylch Ysgolion Academaidd*.  Rydym felly'n argymell eich bod yn cadw lle erbyn 9 Mehefin 2017 fan bellaf. 

*Os bydd llawer iawn o bobl am gadw lle yn y digwyddiad, dim ond dau le fesul ysgol/coleg/sefydliad a gynigir.Do you have questions about Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017 Prifysgol Caerdydd? Contact Prifysgol Caerdydd

Save This Event

Event Saved

When & Where


Canolfan Ddysgu Ol-raddedig
Rhodfa Colum
CF10 3EU Caerdydd
United Kingdom

Friday, 30 June 2017 from 08:45 to 15:15


  Add to my calendar

Organiser

Prifysgol Caerdydd

Mae gan Brifysgol Caerdydd enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth, sydd wedi ei seilio ar hanes o wasanaethu a chyflawni ers 1883. Gyda campws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, mae'n cynnig dewis enfawr o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau ardderchog a llety gwych.

  Contact the Organiser
Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017 Prifysgol Caerdydd
Things to do in Caerdydd Networking Family & Education

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.