Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017 Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Friday, 30 June 2017 from 08:45 to 15:15

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017...

Registration Information

No registrations are available

Share Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017 Prifysgol Caerdydd

Event Details

 

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd

 

Ymunwch â ni am ddiwrnod yn canolbwyntio ar 'Gwella Addysgu a Dysgu'. Yn ein cynhadledd undydd, bydd pobl sy'n arbenigo yn eu maes yn dod ynghyd i gynnig dulliau a thechnegau i chi i wella addysgu a dysgu yn eich ystafell ddosbarth.

 

Bydd Mike Hughes, awdur The Magenta Principles, yn cyflwyno’r ddarlith agoriadol ac yn canolbwyntio ar ffyrdd o fywiogi eich dulliau addysgu. Bydd Mike, sy'n hyfforddwr addysg, awdur ac athro uchel ei barch, yn trafod dulliau o ennyn diddordeb myfyrwyr, ac am sut y gall athrawon feddwl ar eu traed. At hynny, bydd yn rhannu syniadau gwych ynglŷn â sut i lunio cynllun A, B ac C ar gyfer gwersi, cynnig rhywbeth ar gyfer galluoedd pob disgybl, ac ysbrydoli dysgu mwy effeithiol a all yn y pen draw paratoi disgyblion yn well ar gyfer yr heriau o'u blaenau ym myd Addysg Uwch. Drwy ail-ystyried y cysylltiad rhwng datblygiad proffesiynol ac ansawdd addysgu, bydd y pynciau dan sylw hefyd yn cynnwys:  

 • Datblygu gallu proffesiynol – y goblygiadau ar gyfer DPP
 • Arsylwi sy'n arwain at wella
 • Teclynnau ar gyfer arsylwi effeithiol
 • Canolbwyntio ar y pethau sy'n gwneud gwahaniaeth – ansawdd cwestiynau
 • Gwella ansawdd cwestiynau
 • Cynllunio ar gyfer cwestiynau gwell
 • Rheoli trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth  

Eleni rydym yn falch iawn o gynnig dewis o weithdai i chi, yn ogystal â chyfle i weld rhai o'n hysgolion academaidd. Mae'r gynhadledd yn gyfle gwych i chi roi cynnig ar rywbeth newydd, a dysgu am rai o'r cyrsiau ardderchog sy’n cael eu cynnig yma yng Nghaerdydd. Bydd sesiynau ychwanegol ar y diwrnod yn cynnwys: 

 • Canllawiau ynglŷn â'n system Cyfres o Gyfweliadau Bychan ar gyfer Meddygaeth newydd a fydd yn rhoi cyngor i chi am y ffordd orau o helpu eich myfyrwyr i baratoi.  
 • Cyfle i ystyried sut y gallwch greu ymchwilwyr y dyfodol.  
 • Llunio ceisiadau UCAS llwyddiannus gan y siaradwr gwadd Matthew Welbourn.  
 • Fforwm Profiad Caerdydd/Cyflogadwyedd a fydd yn cynnig cyfle i chi gasglu deunydd darllen perthnasol a siarad â myfyrwyr presennol.

Mae croeso i chi anfon y gwahoddiad hwn ymlaen at gydweithwyr y teimlwch y gallant elwa ar un o'n teithiau arbenigol. 

Bydd cinio ar gael ar gyfer athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd sy'n ymweld â ni, a bydd cyfle i gwrdd â thiwtoriaid derbyn, casglu deunydd darllen am gyrsiau, a siarad â myfyrwyr presennol drwy gydol y dydd. 


Noder fod lleoedd ar gyfer y digwyddiad hwn yn debygol o gael eu cadw'n gyflym iawn, felly'r cyntaf i'r felin fydd hi, yn enwedig o ran y teithiau o amgylch Ysgolion Academaidd*.  Rydym felly'n argymell eich bod yn cadw lle erbyn 9 Mehefin 2017 fan bellaf. 

*Os bydd llawer iawn o bobl am gadw lle yn y digwyddiad, dim ond dau le fesul ysgol/coleg/sefydliad a gynigir.Do you have questions about Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017 Prifysgol Caerdydd? Contact Prifysgol Caerdydd

When & Where


Canolfan Ddysgu Ol-raddedig
Rhodfa Colum
CF10 3EU Caerdydd
United Kingdom

Friday, 30 June 2017 from 08:45 to 15:15


  Add to my calendar

Organiser

Prifysgol Caerdydd

Mae gan Brifysgol Caerdydd enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth, sydd wedi ei seilio ar hanes o wasanaethu a chyflawni ers 1883. Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, mae'n cynnig dewis enfawr o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau ardderchog a llety gwych.

  Contact the Organiser
Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd 2017 Prifysgol Caerdydd
Things to do in Caerdydd Networking Family & Education

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.