£5

Cynhadledd Cymru Anhysbys / Unknown Wales Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Adar swil, siarcod prin a gwenyn prysur – dyma rai o bynciau ‘anhysbys’ cynhadledd Cymru Anhysbys eleni. Bydd cyfle i ddysgu am Jac y Neidiwr, planhigyn hardd ond ymledol, a llwydni llysnafeddog, sydd ddim yn llysnafeddog nag yn llwydni! Bydd gwybodaeth am brojectau cyhoeddus ar draws Cymru, gan gynnwys manylion sut i gymryd rhan a darganfod bywyd gwyllt Cymru.

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Sut i archebu lle

Mae Cymru Anhysbys yn ddigwyddiad am ddim. Rhaid talu blaendal o £5 eleni. Byddwch yn cael y blaendal hwn yn ôl pan fyddwch yn cofrestru wrth gyrraedd y digwyddiad – caiff ei dalu’n ôl i’ch cyfrif banc o fewn 5 diwrnod gwaith.

Bydd cyfle hefyd i chi roi eich blaendal fel cyfraniad at gostau’r gynhadledd. Mae Amgueddfa Cymru yn elusen gofrestredig.

Os byddwch yn archebu ond ddim yn mynychu’r gynhadledd, bydd eich blaendal yn cael ei gadw tuag at gostau’r gynhadledd.

Rydym am i Cymru Anhysbys barhau am ddim ac yn agored i bawb i bob cefndir. Efallai y bydd rhaid i ni ddechrau codi tâl yn y dyfodol, ond rydym yn gobeithio atal hynny cyn hired â phosibl trwy ofyn am roddion gan fynychwyr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, e-bostiwch digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk.

Bydd arbenigwyr y gynhadledd yn cynnal eu sgyrsiau yn Saesneg, ond gallwn ddarparu dehongliad Cymraeg. Er mwyn i ni drefnu dehongliad Cymraeg, cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn gynted â phosibl, o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

************************************************************************************

Secretive birds, rare sharks and lesser known bees are some of our ‘unknown’ subjects for this year’s Unknown Wales. Discover facts you may not know about the beautiful but invasive Himalayan Balsam and things you almost certainly didn’t know about slime moulds (not slimy and not mould!). Plus there will be information from public participation projects across Wales including ways to get involved and discover our fascinating Welsh wildlife for yourself.

In partnership with The Wildlife Trust of South and West Wales

How to book a place

Unknown Wales is free to attend. This year there is a £5 deposit, which will be refunded by registering on arrival and will be back in your account within 5 working days.

You can also decide to donate your deposit to the running of the conference. Amgueddfa Cymru is a registered charity.

Places that are booked but not attended on the day will forfeit the deposit and this money will be put back into the running of the conference.

If you have any further questions please email events@museumwales.ac.uk .

The experts for this conference are English speaking only but we are happy to provide Welsh-language facilitation. In order for us to arrange a facilitator, please e-mail events@museumwales.ac.uk as soon as possible, and at least a week before the event.

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved