Cynhadledd Diogelu Oedolion - Safeguarding Adults Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description
Working Together to Safeguard Adults

About this Event

Cynhadledd Diogelu Genedlaethol

Gweitho Gyda’n Gilydd I Ddiogelu Oedolion

Dyddiad – 6 Chwefror 2020

Lleoliad – Prifysgol Glyndwr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, Cymru, LL11 2AW

Amser – 09:30 – 15:30

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n agored i bartneriaid, sefydliadau ac ymarferwyr diogelu sy’n gweithio gydag oedolion mewn perygl yng Nghymru.

Bydd siaradwyr ar y diwrnod yn cynnwys –

• Jane Randall, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

• Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

• Helena Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

• Jan Sensier, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa’r Prif Gwarcheidwad

• Louise Hughes, Rheolwr Rhaglen Eiriolaeth Edau Aur, Age Cymru

• Zoe Richards, Prif Weithredwr Dros Dro, Anabledd Dysgu Cymru

Bydd Rhwydwaith Arweinwyr Diogelu Oedolion Cymru Gyfan, Gofal Cymdeithasol Cymru, Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru yn cynnal gweithdai.

National Safeguarding Conference

Working Together to Safeguard Adults

Time – 09:30 – 15:30

Date – 6 February 2020

Location – Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, Wales, LL11 2AW

Time – 09:30 – 15:30

This free event is open to safeguarding partners, organisations and practitioners working with adults at risk in Wales.

Speakers on the day will include –

• Jane Randall, Chair of the National Independent Safeguarding Board

• Julie Morgan AM, Deputy Minister for Health and Social Services

• Helena Herklots, Older People’s Commissioner for Wales

• Jan Sensier, Deputy Director of Strategy and Corporate Services, Office of the Public Guardian

• Louise Hughes, Golden Thread Advocacy Programme Manager, Age Cymru

• Learning Disability Wales

Workshops will be provided by All Wales Adult Safeguarding Leads Network, Social Care Wales, North Wales Adults Safeguarding Board and the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved