Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer CDLU / National Conference for HLTA

Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer CDLU / National Conference for HLTA

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Gwesty'r Village Hotel

Ffordd Fabian Way

Waterfront

Abertawe/Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cynhadledd Genedlaethol CALU

Bydd Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer pob CALU ledled Cymru sydd am ddatblygu ymhellach eu dealltwriaeth o'r datblygiadau newydd yng Nghymru. Mae'r gynhadledd yn agored i bob CA sydd wedi ennill statws CALU Lywodraeth Cymru ers cyflwyno'r statws yn 2003.

Bydd y gynhadledd yn dathlu gwaith y CALU yn ein hysgolion, yn trafod y newidiadau presennol i gynorthwywyr addysgu ac yn cyflwyno'r siaradwyr gwadd, yr Athro Mick Waters a Shonette Bason-Wood.HLTA National Conference

There will be a National Conference for all HLTA across Wales to aims to further develop their understanding of new developments in Wales. The conference is open to all TA who have achieved HLTA status from Welsh Government since the introduction of the status in 2003.

This conference will celebrate the work of HLTA in our schools discuss the current changes for Teaching Assistants and include guest speakers Professor Mick Waters and Shonette Bason-Wood


Date and time

Location

Gwesty'r Village Hotel

Ffordd Fabian Way

Waterfront

Abertawe/Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved