Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Reichel Hall

Ffriddoedd Site

Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Event description
Cynhadledd Gofalwyr:Grymuso Gofalwyr mewn Addysg a Gwaith/Carers Conference:Empowering Carers in Education and Employment

About this Event

Cynhadledd Gofalwyr: Grymuso Gofalwyr mewn Addysg a Gwaith

Dydd Gwener, 14 Mehefin 2019

I nodi Wythnos Gofalwyr 2019, mae'r Ganolfan Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Phartneriaeth Ymestyn yn Ehangach yn cydweithio i gyflwyno cynhadledd undydd yn canolbwyntio ar gefnogi gofalwyr mewn addysg a gwaith.

Bydd y digwyddiad yn croesawu rhai sy’n llunio penderfyniadau, pobl broffesiynol byd addysg, cyflogwyr a gofalwyr i ystyried dulliau effeithiol o ganfod a chefnogi gofalwyr. Ceir anerchiadau arweiniol gan academyddion, gwleidyddion ac uwch gynrychiolwyr o sefydliadau ag arbenigedd o weithio gyda gofalwyr.

Dilynir yr anerchiadau gan weithdai ymarferol yn ystyried dulliau o gefnogi gofalwyr mewn ystod o gyd-destunau, gan gynnwys Addysg Bellach, Addysg Uwch, Ysgolion Uwchradd ac o fewn Byd Gwaith.

Bydd nifer o siaradwyr blaenllaw yn cynnwys:

 • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
 • Jassa Scott, Estyn
 • Feylyn Lewis, Prifysgol Sussex
 • Sian Gwenllian AC, Gweinidog Cysgodol dros Addysg
 • Jo Galazka, Unite
 • Diane Seddon & Patricia Algar, Prifysgol Bangor
 • Simon Hatch, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

_________________________________________________________________________________________

Carers Conference: Empowering Carers in Education and Employment

Friday 14 June 2019

As part of marking Carers Week 2019, Bangor University's Widening Access Centre, Carers Trust Wales and the Reaching Wider North and Mid Wales Partnership are working together to deliver a one-day conference focused on supporting carers in education and employment.

The event will bring together decision-makers, education professionals, businesses and carers to look at effective approaches to identifying and supporting carers. There will be keynote speeches from academics, politicians and senior representatives from national expert carers organisations.

This will be followed by practical workshops focused on tools and approaches for supporting carers in a range of contexts including: Further Education, Higher Education, Secondary Schools and within Employment.

The event will bring together a number of keynote speakers including:

 • Sally Holland, Children’s Commissioner for Wales
 • Jassa Scott, Estyn
 • Feylyn Lewis, University of Sussex
 • Sian Gwenllian AM, Shadow Minister for Education
 • Jo Galazka, Unite
 • Diane Seddon & Patricia Algar, Bangor University
 • Simon Hatch, Carers Trust Wales

Share with friends

Date and Time

Location

Reichel Hall

Ffriddoedd Site

Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved