£170 – £200

Cynhadledd Gogledd Cymru - NAHT - North Wales Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Deganwy Quay Hotel and Spa

Deganwy Quay

Deganwy

LL31 9DQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae'n braf gan NAHT Cymru gynnal cynhadledd yng ngogledd Cymru unwaith eto. Byddwn yn cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau wedi'u hanelu at helpu penaethiaid ac uwch arweinwyr i gadw'n gyfoes â'r datblygiadau diweddaraf ym myd addysg, yn ogystal â chynnig cyngor ar sut i osgoi'r peryglon sy'n disgwyl amdanom ni.

Mae'r canlynol ymysg y pynciau trafod:

  • Llesiant ar gyfer arweinwyr ysgolion

atganoli cyflog

  • Newidiadau yn y ddarpariaeth statudol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Cymorth cyfreithiol ar gael i aelodau o NAHT Cymru

Gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni am gynhadledd a fydd yn siŵr o fod yn werth chweil ac yn hynod ddiddorol ar 6 Gorffennaf yng Ngwesty a Sba y Quay yn Neganwy. Hefyd, os hoffech chi archebu ystafell naill ochr i'r gynhadledd (5ed a 7fed), gwnewch hynny'n uniongyrchol gyda'r gwesty.

***

NAHT Cymru is pleased to once again host a North Wales conference. We will be delivering a programme of events aimed at helping heads and senior leaders stay informed of the most recent developments in education as well as offering advice on how to avoid the many pitfalls which await us.

Some of the many topics to be discussed are:

  • Wellbeing for school leaders

  • Devolution of pay

  • Changes to statutory ALN provision

  • Legal support available to NAHT Cymru members

We hope you can join us for what promises to be a rewarding and engaging conference on the 6th July at the Deganwy Quay Hotel and Spa. Also if you wish to book a room either side of the conference (5th and 7th) please do so directly with the hotel.

Share with friends

Date and Time

Location

Deganwy Quay Hotel and Spa

Deganwy Quay

Deganwy

LL31 9DQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved