Cynhadledd Gwaith Ieuenctid 2019.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Y Cyfle Mawr!

Dyma wahoddiad i chi fynychu Cynhadledd Gwaith Ieuenctid 2019.

Mae’r gynhadledd eleni wedi ei hanelu at ymarferwyr a rheolwyr yn y sector. Bydd yn gyfle i chi gyfarfod â’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros-dro newydd, i gymryd rhan mewn trafodaethau am y Strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd, ac i glywed beth mae gwaith ieuenctid yn ei olygu i bobl ifanc (yn awr, a beth maent eu heisiau yn y dyfodol).

Yn ogystal, bydd amrywiaeth o weithdai a sesiynau rhyngweithiol yn cael eu cynnal, er mwyn cynorthwyo’ch dysgu proffesiynol a bydd cyfle i chi rwydweithio gyda'ch cyfoedion.

Sesiynau rhyngweithiol

Eleni mae gennych ddewis mynd i gyfres o sesiynau byr a bachog lle byddwch yn neidio o un i’r llall, neu gweithdy hirach ar un pwnc.

Bydd pob sesiwn yn cael ei redeg ddwywaith ar y diwrnod er mwyn rhoi mwy o gyfle i chi ymddiddan yn y pynciau sydd o ddiddordeb i chi.

Sylwer: Cyfyngir lleoedd ymhob gweithdy a chânt eu llenwi ar sail y cyntaf i'r felin. Lle bo’n bosib, byddwch yn cael mynychu gweithdai yn seiliedig ar eich dewisiadau. Bydd eich gweithdai chi yn cael eu cadarnhau i chi adeg cofrestru ar ddiwrnod y gynhadledd.

Bore - dewiswch un o'r canlynol

Gweithdai 1.5 awr

Dewiswch o'r canlynol:

1. Digartrefedd ymhlith pobl ifanc, neu

2. Archwilir gan yr unedau Gwaith Ieuenctid, Gwytnwch ac Iechyd Meddwl sut gall brofiadau andwyol yn ystod plentyndod effeithio ar les bobl ifanc a sut mae adeiladu gwytnwch, neu

3. Straeon (rhai yn wirion) gan yr uned Waith Ieuenctid yn defnyddio straeon pobl ifanc, ymarferwyr a rheolwyr i adlewyrchu’r hyn y gellir ei wneud i wella arferion, cyfathrebu a darpariaeth ar hyn o bryd.

Neu

Byd Caffi/Neidio o un i’r llall – 15 munud ar gyfer pob sesiwn

 • Dyfodol Gwaith Ieuenctid a Gwybodaeth Ieuenctid mewn oes ddigidol – Trawsnewid, Ymgysylltu a Chyfathrebu.
 • Brwydro yn erbyn Ecsbloetio: Sut mae bod yn fregus yn arwain at radicaleiddio, Camdrin Rhywiol yn erbyn Plant a Llinellau Cyffuriau, a sut gallwn helpu.

 • Cynyddu hyder pobl ifanc o ran eu gallu ariannol.

 • Arweinyddiaeth Systemau (Manylion i ddilyn).

 • Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Drawsrywedd.

 • Beth gall y Cyngor Gweithlu Addysg ei wneud i chi.

Prynhawn - Dewiswch un o'r canlynol sydd yn wahanol i'ch dewis ar gyfer y bore

Gweithdai 1.5 awr

Dewiswch o'r canlynol:

1. Digartrefedd ymhlith pobl ifanc, neu

2. Ieuenctid, Gwydnwch ac Iechyd Meddwl, neu

3. Straeon (rhai yn wirion) o Waith Ieuenctid

Neu

4. Byd Caffi/Neidio o un i’r llall – 15 munud ar gyfer pob sesiwn

 • Dyfodol Gwaith Ieuenctid a Gwybodaeth Ieuenctid mewn oes ddigidol – Trawsnewid, Ymgysylltu a Chyfathrebu.
 • Brwydro yn erbyn Ecsbloetio: Sut mae bod yn fregus yn arwain at radicaleiddio, Camdrin Rhywiol yn erbyn Plant a Llinellau Cyffuriau, a sut gallwn helpu.
 • Cynyddu hyder pobl ifanc o ran eu gallu ariannol.
 • Arweinyddiaeth Systemau (Manylion i ddilyn).
 • Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Drawsrywedd.
 • Beth gall y Cyngor Gweithlu Addysg ei wneud i chiShare with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved